back to top

[TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

[TS Online Mobile] Patch Update 29 ก.ย. 63 กิจกรรมสงครามฤดูร้อน พร้อม Update...

Patch Update 29 ก.ย. 63 กิจกรรมสงครามฤดูร้อน พร้อม Update ของรางวัลรายเดือนและภารกิจรายวัน

[TS Online Mobile] Patch Update 15 ก.ย. 63 ตัวละครจุติ 3 ขยายเลเวล...

Patch Update 15 ก.ย. 63 ตัวละครจุติ 3 ขยายเลเวล 350 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#5

[TS Online Mobile] เปิด Server ใหม่ “หยิน-หยาง” พร้อมกิจกรรมและไอเท็มเพียบ!!

15 กันยายนนี้ พบกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “หยิน-หยาง” พร้อมกิจกรรมและไอเท็มแจกฟรีเพียบ !!

[TS Online Mobile] Patch Update 1 ก.ย. 63 จุติสาม

Patch Update 1 ก.ย. 63 จุติสาม

[TS Online Mobile] Patch Update 18 ส.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#4 และ กิจกรรมล่าหีบสมบัติทองรีเทิร์น#2

Patch Update 18 ส.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#4 และ กิจกรรมล่าหีบสมบัติทองรีเทิร์น#2

[TS Online Mobile] Patch Update 4 ส.ค. 63 “เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์” และ...

Patch Update 4 ส.ค. 63 "เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์" และ กิจกรรม “วันแม่”

[TS Online Mobile] Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก

Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก

[TS Online Mobile] Patch Update 7 ก.ค. 63

Patch Update 7 ก.ค. 63

[TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 “เทศกาลแข่งเรือมังกร”

Patch Update 23 มิ.ย. 63 "เทศกาลแข่งเรือมังกร"