back to top

ระบบข้ามขั้นเลเวล

ระบบข้ามขั้นเลเวล

ระบบตัวละคร

ระบบตัวละครยังคงเหมือนกับต้นฉบับ PC ทุกอย่าง สามารถเลือกเพศเลือกทรงผมปรับสีผมปรับสีผิวและเลือกธาตุที่เล่นได้เมื่อเข้าเกมครั้งแรกระบบจะให้เราทำการสร้างตัวละครหลักของเราก่อน