back to top

Messages

ข้อความประกาศเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์

ขณะนี้ Server เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 14.00 น.