ระบบหลอม

เมื่อตัวละครมีเลเวลถึง 15 จะสามารถทำการหลอมสร้างได้
livechatdragonnest