back to top

ระบบ ภูติน้อย Spirit

ระบบ ภูติน้อย Spirit

ระบบสงครามเกมสามก๊ก online

สงครามสามก๊กระบบใหม่แย้งชิงพื้นที่เพื่อผลตอบแทนมากมาย ระบบใหม่2.0

ประลองไร้เขต(ประลองข้ามเซิร์ฟเวอร์)

ประลองไร้เขตเป็นระบบประลองที่ผู้เล่นทุกเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้ามาต่อสู้ประลองในพื้นที่ลานประลองเดียวกันได้ ซึ่งมีการประลองหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

แฟชั่นไร้เขตและวิธีการตีบวก

ชุดแฟชั่นที่ใส่แล้วเพิ่มความสามารถให้ตัวละครเก่งยิ่งขึ้นและยังสามารถตีบวกเพิ่มค่าสเตตัสได้อีกด้วย

ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม

ระบบเสริมแกร่งพิเศษ ระบบเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพให้กับยุทธภัณฑ์ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

[TS Online Mobile] วิธีเปลี่ยนชื่อตัวละคร tsm how to change name

วิธีเปลี่ยนชื่อตัวละคร

เควสพิธีอันชั่วร้าย

อัญเชิญมังกรเขียว รัดตรึงศัตรูด้วยพลังแห่งลม

เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ

อัญเชิญเทพวารี ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและฟื้นพลัง

เควสจ้าวแห่งหงส์เพลิง

อัญเชิญหงส์เพลิง กวาดล้างทุกสรรพสิ่ง

เควสแผ่นดินสะเทือนอย่างลึกลับ

อัญเชิญจ้าวหินผา ฟ้าถล่มดินทลาย