แฟชั่นไร้เขตและวิธีการตีบวก

7749

แฟชั่นไร้เขตและวิธีการตีบวก

วิธีการได้รับ ชุดแฟชั่นไร้เขต(ชุดตุ๊กตาดิน)
ใช้ไอเทม”หลักฐานไร้เขต” + ทอง 99 แลกบัตรเลือกชุดแฟชั่นไร้เขต ได้ 1 ใบ
สามารถแลกได้ที่หัวข้อ Event >> แลกของรางวัลดี >> กิจกรรม
หลักฐานไร้เขต ได้จากกิจกรรมประลองไร้เขต(ประลองข้ามเซิร์ฟเวอร์)

แฟชั่นไร้เขตและวิธีการตีบวก  แฟชั่นไร้เขตและวิธีการตีบวก

แฟชั่นไร้เขตและวิธีการตีบวก
แฟชั่นไร้เขตและวิธีการตีบวก

เงื่อนไขการตีบวก
-สามารถตีบวกได้สูงสุด +30
-ในการตีบวกจะใช้ไอเทมเหมือนกัน 2 ชิ้นและเหรียญทองจำนวนหนึ่ง
-เมื่อตีบวกสำเร็จจะได้รับค่าสเตตัสในไอเทมเพิ่มขึ้น
-หากตีบวกล้มเหลวมีโอกาสระดับลด
-ตั้งแต่+3ขึ้นไปสามารถใช้ไอเทมอวยพรวิวัฒนาการได้
-ระดับการ+ยิ่งสูงยิ่งใช้เหรียญทองจำนวนที่เยอะ
-ชุดแฟชั่นไร้เขตไม่สามารถเอาเข้าสมุดสะสมได้

ไอเทมที่เกี่ยวข้อง
ม้วนสีสันอวยพรวิวัฒนาการ   เพิ่มอัตราสำเร็จ10%
ม้วนลับอวยพรวิวัฒนาการ   เพิ่มอัตราสำเร็จ20%
หยกวิเศษอวยพรวิวัฒนาการ   เพิ่มอัตราสำเร็จ60%
ม้วนเทพอวยพรวิวัฒนาการ   เพิ่มอัตราสำเร็จ100%

วิธีการตีบวก
-เปิดหน้าต่างระบบหลอม
-เลือกหัวข้อ “วิวัฒนาการ”
-ทำการใส่ไอเทมที่ต้องการตีบวก
-กดปุ่ม“วิวัฒนาการ”หากตีบวกสำเร็จจะเพิ่มระดับ
-หากล้มเหลวมีโอกาสลดระดับขั้น
-สามารถใช้ไอเทมอวยพรวิวัฒนาการเพื่อเพิ่ม%ความสำเร็จในการตีบวกได้

แฟชั่นไร้เขตและวิธีการตีบวก
แฟชั่นไร้เขตและวิธีการตีบวก