[TS Online Mobile] Patch Update 4 ส.ค. 63 “เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์” และ กิจกรรม “วันแม่”

3659

Patch Update 4 ส.ค. 63 “เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์” และ กิจกรรม “วันแม่”

รายละเอียดการอัปเดต

– เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์
[TS Online Mobile] Patch Update 4 ส.ค. 63 "เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์" และ กิจกรรม “วันแม่”

– กิจกรรม “วันแม่”
[TS Online Mobile] Patch Update 4 ส.ค. 63 "เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์" และ กิจกรรม “วันแม่”

– กิจกรรม “สะสม Login 12 วัน”
[TS Online Mobile] Patch Update 4 ส.ค. 63 "เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์" และ กิจกรรม “วันแม่”

– ห่อรางวัลจำกัดเวลา (4-17 ส.ค. 63)
[TS Online Mobile] Patch Update 4 ส.ค. 63 "เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์" และ กิจกรรม “วันแม่”

– Item Shop
[TS Online Mobile] Patch Update 4 ส.ค. 63 "เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์" และ กิจกรรม “วันแม่”

– Item ใหม่ในปาโต้รูเลตต์ที่จะอยู่ในปาโต้รูเลตต์เพียง 14 วันเท่านั้น 

(เริ่ม 4 ส.ค. 62 (หลังจากเปิด Server) – 17 ส.ค. 62 (23:59 น.))

หน้ากากไวรัส ชุดกาว์นไวรัส ถุงมือไวรัส
รองเท้าไวรัส ไซริงค์ไวรัส

รูปภาพชุดเซ็ตไวรัส
[TS Online Mobile] Patch Update 4 ส.ค. 63 "เพิ่มชั้นหอคอย พร้อมระบบลิฟท์" และ กิจกรรม “วันแม่”

– Item ที่มีการนำออกจาปาโต้รูเลตต์ชั่วคราวจะมีดังนี้

ภาพหวางหยวนจี สร้อยหวางหยวนจี
ดาวขุนพลหวางหยวนจี จิตหวางหยวนจี