[TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 “เทศกาลแข่งเรือมังกร”

3885

Patch Update 23 มิ.ย. 63 “เทศกาลแข่งเรือมังกร”

รายละเอียดการอัปเดต

– กิจกรรมเทศกาลแข่งเรือมังกร
[TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 "เทศกาลแข่งเรือมังกร"

– คลังสมบัติแลกร้านเงิน
[TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 "เทศกาลแข่งเรือมังกร"

– สร้อย,ดาวและจิตขุนพลใหม่

สร้อย,ดาวและจิตขุนพล
สร้อยน่าลี่ ดาวน่าลี่
จิตน่าลี่ ดาวโจสิด
ดาวหวีฟูหลอ ดาวจูกัดกิ๋น
ดาวจั่วเสียน ดาวซินผิง
ดาวเกาโหยว ดาวก่วนหนิง
ดาวเปยหนูหมู่ลี่ ดาวเฉินเต้า
ดาวหวงเฉิง ดาวจูกวง
ดาวฝูหลัวหาน ดาวปู้จื้อ

 

– Item Shop
[TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 "เทศกาลแข่งเรือมังกร"
[TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 "เทศกาลแข่งเรือมังกร"
เมื่อเปิดห่ออาวุธพิเศษเทียนซือผ้าเหลืองจะมีโอกาสเปิดได้รับห่อสุ่มอาวุธพิเศษ
โดยภายในนั้นจะประกอบไปด้วยอาวุธตามรูปภาพ

[TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 "เทศกาลแข่งเรือมังกร"  [TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 "เทศกาลแข่งเรือมังกร"  [TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 "เทศกาลแข่งเรือมังกร"  [TS Online Mobile] Patch Update 23 มิ.ย. 63 "เทศกาลแข่งเรือมังกร"

– Item ใหม่ในปาโต้รูเลตต์ที่จะอยู่ในปาโต้รูเลตต์เพียง 14 วันเท่านั้น
(เริ่ม 23 มิ.ย. 62 (หลังจากเปิด Server) – 6 ก.ค. 62 (23:59 น.))

ภาพมารดาแม่หมอเรียกขวัญ สร้อยคอทองคำมารดาแม่หมอเรียกขวัญ รูปบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม
สร้อยทองของบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม จิตมารดาแม่หมอเรียกขวัญ จิตบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม

 

– Item ที่มีการนำออกจาปาโต้รูเลตต์ชั่วคราวจะมีดังนี้

ภาพบุนเอ๋ง สร้อยทองของบุนเอ๋ง
ดาวขุนพลบุนเอ๋ง จิตบุนเอ๋ง