back to top

Patch Update 16 ส.ค. 65 ขยายเลเวลอาวุธพิเศษ ครั้งที่ 1 ,Update เฟอร์นิเจอร์ set...

Patch Update 16 ส.ค. 65 ขยายเลเวลอาวุธพิเศษ ครั้งที่ 1 ,Update เฟอร์นิเจอร์ set ใหม่

Patch Update 2 ส.ค. 65 เปิดตัวระบบ “ข้ามขั้นเลเวล” พร้อมกิจกรรมวันแม่

Patch Update 2 ส.ค. 65 เปิดตัวระบบ "ข้ามขั้นเลเวล" พร้อมกิจกรรมวันแม่

Patch Update 19 ก.ค. 65 เปิดตัวขุนพลใหม่ – ลกข้อง 

Patch Update 19 ก.ค. 65 เปิดตัวขุนพลใหม่ - ลกข้อง 

Patch Update 5 ก.ค. 65 เทศกาลความรักแดนมังกร / การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ#5

Patch Update 5 ก.ค. 65 เทศกาลความรักแดนมังกร / การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ#5

Patch Update 21 มิ.ย. 65 เปิดตัวระบบใหม่บ้านน้อยพร้อมกิจกรรมปาโต้ท่องเที่ยว / หีบซ่อนมังกร

Patch Update 21 มิ.ย. 65 เปิดตัวระบบใหม่บ้านน้อยพร้อมกิจกรรมปาโต้ท่องเที่ยว / หีบซ่อนมังกร

Patch Update 7 มิ.ย. 65 เทศกาลกินบ๊ะจ่าง แข่งเรืองมังกร / สงครามศาลากระบี่ ครั้งที่ 2

Patch Update 7 มิ.ย. 65 เทศกาลกินบ๊ะจ่าง แข่งเรืองมังกร / สงครามศาลากระบี่ ครั้งที่ 2

Patch Update 24 พ.ค. 65 ภารกิจ 3×3 และ การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ / สงครามมหากาพย์รอบที่...

Patch Update 24 พ.ค. 65 ภารกิจ 3x3 และ การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ / สงครามมหากาพย์รอบที่ 5

New Server “สวนดอกท้อ” พร้อมกิจกรรมและไอเทมเพียบ!!

New Server พบกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “สวนดอกท้อ” พร้อมกิจกรรมและไอเทมแจกฟรีเพียบ !!

Patch Update 10 พ.ค. 65 ฉลองครบรอบ 3 ปี พร้อมเปิด Server ใหม่ สวนดอกท้อ

Patch Update 10 พ.ค. 65 ฉลองครบรอบ 3 ปี พร้อมเปิด Server ใหม่ สวนดอกท้อ

Patch Update 26 เม.ย. 65 เปิดตัวขุนพลใหม่ หยางฮู่ , กิจกรรมวันแรงงาน และ กิจกรรมซื้อทอง...

Patch Update 26 เม.ย. 65 เปิดตัวขุนพลใหม่ หยางฮู่ , กิจกรรมวันแรงงาน และ กิจกรรมซื้อทอง ได้ 2 เท่า!!