back to top

Patch Update 3 ม.ค. 66 Event ดรอปพิเศษ”ปีใหม่” , ขยาย Max Level...

Patch Update 3 ม.ค. 66 Event ดรอปพิเศษ"ปีใหม่" , ขยาย Max Level อาวุธขุนพล,กิจกรรมโบนัสสุขสันต์จากรูเลตต์

Patch Update 20 ธ.ค. 65 กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่ ,สงครามมหากาพย์ ,Update ขุนพลใหม่

Patch Update 20 ธ.ค. 65 กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่ ,สงครามมหากาพย์ ,Update ขุนพลใหม่

Patch Update 6 ธ.ค. 65 Update เฟอร์นิเจอร์ set ใหม่ : บ้านโอปป้า...

Patch Update 6 ธ.ค. 65 Update เฟอร์นิเจอร์ set ใหม่ : บ้านโอปป้า ,Reset คะแนนสะสมและรางวัลของ "รางวัลเสน่ห์" และ "รางวีลตอบแทน"

Patch Update 25 ต.ค. 65 “New Server ขุนพลสวรรค์” ,กิจกรรมพิเศษสำหรับ Server ใหม่...

Patch Update 25 ต.ค. 65 "New Server ขุนพลสวรรค์" ,กิจกรรมพิเศษสำหรับ Server ใหม่ ,กิจกรรม Halloween

New Server “ขุนพลสวรรค์” พร้อมกิจกรรมและไอเทมเพียบ!!

New Server "ขุนพลสวรรค์" พร้อมกิจกรรมและไอเทมเพียบ!!

[TS Online Mobile] New Server “ขุนพลสวรรค์” พร้อมกิจกรรมและไอเท็มแจกเพียบ!!

[TS Online Mobile] New Server "ขุนพลสวรรค์" พร้อมกิจกรรมและไอเท็มแจกเพียบ!!

Patch Update 11 ต.ค. 65 กิจกรรม หีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ,สงครามมหากาพย์ – กำราบโจรผ้าเหลือง...

Patch Update 11 ต.ค. 65 กิจกรรม หีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ,สงครามมหากาพย์ - กำราบโจรผ้าเหลือง ครั้งที่ 7

Patch Update 27 ก.ย. 65 ขยายเลเวลอาวุธพิเศษ ครั้งที่ 2 ,Update เฟอร์นิเจอร์ set...

Patch Update 27 ก.ย. 65 ขยายเลเวลอาวุธพิเศษ ครั้งที่ 2 ,Update เฟอร์นิเจอร์ set ใหม่ ,การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ ครั้งที่ 6

Patch Update 13 ก.ย. 65 ขุนพลใหม่”แฮหัวป๋า” ,กิจกรรม ปาโต้ท่องเที่ยว (Monopoly) ครั้งที่ 3

Patch Update 13 ก.ย. 65 ขุนพลใหม่"แฮหัวป๋า" ,กิจกรรม ปาโต้ท่องเที่ยว (Monopoly) ครั้งที่ 3

Patch Update 30 ส.ค. 65 กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ,กิจกรรม สงครามศาลากระบี่ ครั้งที่ 3

Patch Update 30 ส.ค. 65 กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ,กิจกรรม สงครามศาลากระบี่ ครั้งที่ 3