รีไซเคิลชุดแฟชั่น

มีชุดแฟชั่นซ้ำเอามาหลอมเป็นกล่องแล้วสุ่มใหม่ได้

พร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว

ภารกิจพร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว

การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)

ภารกิจการคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)

เควสฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ (ตรุษจีน)

ฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

เควสกิจกรรมตรุษจีน

กิจกรรมตรุษจีน

วิธีไปเขตซีหนิงและเขตเยี่ยนหราน

1.เริ่มต้นเดินทางจากเขตเหลียงโจว วาร์ปมาที่เมือง เทียนสุ่ย จะใกล้ที่สุด 2.เข้าถ้ำหลินจิง1 เพื่อขึ้นไปค่ายอันติ้ง1

วิธีใช้งานระบบ “GACHA! “

วิธีใช้งานระบบ "GACHA! "

วิธีใช้งานระบบ “ตลาดจัวจวิ้น”

วิธีใช้งานระบบ "ตลาดจัวจวิ้น"

สมญานามตัวละครจุติ 2

จุดเด่นและรายละเอียดสกิลสมญานาม

วิธีการเรียนสกิลสมญานาม

วิธีการเปิดจุดเรียนสกิลสมญานามและวิธีหลอมเศษไข่มุก