[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส

12677

คริสต์มาสมาถึงแล้ว~ โฮะ โฮะ โฮะ~ ในช่วงระยะเวลากิจกรรมทุกๆ วัน เพื่อนๆ สามารถไปหาซานตาครอสเพื่อขอพรของขวัญคริสต์มาสได้ และมีกิจกรรมต่างๆ มากมายในเทศกาลแห่งความสุขนี้พร้อมรับไอเท็มลิมิเต็ดเฉพาะเทศกาลด้วย!!

– กดปุ่มกิจกรรม (สำหรับหัวข้อความปราถนาคริสต์มาสสามารถเข้าได้ตั้งแต่เลเวล 1) –
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส

– เลือกที่หัวข้อ “ปราถนาคริสต์มาส” แล้วกดปุ่ม รีบไปทันที 
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส

รูปภาพบรรยากาศภายในแผนที่เมืองคริสต์มาส
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส

ร้กิที่ท็ลิมิต็ช่ด้นี้ม่!!

ภารกิจกิจกรรม คริสต์มาส

1.เริ่มแรกให้เข้าไปคุยกับซานตาคลอสเพื่อรับหมวกและชุดคริสต์มาส
2.หลังจากนั้นให้ไปคุยกับ ต้นคริสต์มาสใหญ่ เพื่อเลือกของรางวัลที่อยากได้
3.กลับไปคุยกับซานตาคลอสอีกครั้งเพื่อรับเควสหลัก
หมายเหตุ
เควสหลักมีทั้งหมด 3 เควส และสุ่มให้ทำได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น
ของรางวัลทีเลือกกับ ต้นคริสมาสต์ใหญ่ มีผลกับจำนวนเควสรองที่ต้องทำ
– ถุงนำโชคขนนก1 1 ถุง บังคับทำเควสรอง 1 เควส
– ถุงนำโชคหินวิเศษ 1 ถุง บังคับทำเควสรอง 2 เควส
– ถุงนำโชคยันต์โลกต่างมิติ 1 ถุง บังคับทำเควสรอง 3 เควส
– ถุงนำโชคคัมภีร์ 1 ถุง บังคับทำเควสรอง 4 เควส

[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส


ส่งด่วนคริสต์มาส
(เควสกิจกรรมหลัก)
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
ของรางวัล : เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)

กวางเรนเดียร์ที่หลงทาง
(เควสกิจกรรมหลัก)
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
ของรางวัล
: เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)

ใครเป็นเด็กดี
(เควสกิจกรรมหลัก)

[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส ของรางวัล : เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)


 

เควสกิจกรรมรอง จะสามารถทำได้หลังจากทำเควสหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะสุ่มเควสมาให้ทำ

หมายเหตุ : จำนวนเควสรองที่ต้องทำขึ้นอยู่กับของรางวัลที่เราเลือกจากต้อนคริสต์มาสใหญ่
– ถุงนำโชคขนนก1 1 ถุง บังคับทำเควสรอง 1 เควส
– ถุงนำโชคหินวิเศษ 1 ถุง บังคับทำเควสรอง 2 เควส
– ถุงนำโชคยันต์โลกต่างมิติ 1 ถุง บังคับทำเควสรอง 3 เควส
– ถุงนำโชคคัมภีร์ 1 ถุง บังคับทำเควสรอง 4 เควส

ถาม – ตอบ คริสต์มาส
(เควสกิจกรรมรอง)
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
ของรางวัล : เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)
รวบรวมถุงเท้าคริสต์มาส
(เควสกิจกรรมรอง)
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
ของรางวัล : เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)
เตรียมมื้ออาหารคริสต์มาส
(เควสกิจกรรมรอง)
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
ของรางวัล : เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)
เก็บกิ่งไม้แห้ง
(เควสกิจกรรมรอง)
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
ของรางวัล : เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)

เด็กที่หายไป
(เควสกิจกรรมรอง)

[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส [TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
ของรางวัล : เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)

เปิดประตูเรียกโจร
(เควสกิจกรรมรอง)
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
หมายเหตุ หากตอบคำถามผิดจะจบเควสทันทีและไม่ได้รับรางวัล

ของรางวัล : เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)

ใครคือเด็กดื้อ
(เควสกิจกรรมรอง)
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
หมายเหตุ หากตอบคำถามผิดจะจบเควสทันทีและไม่ได้รับรางวัล

ของรางวัล : เกล็ดหิมะ (สะสมไว้แลกของรางวัลที่ กิจกรรมฉลอง)

กิริต์

[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส

[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส

[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส

[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส


กิม้หิ

เพียงเพื่อนๆ ไปออกรบกับมอนเตอร์เลเวลมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ขึ้นไป เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสรับไอเท็ม หิมะดอกไม้ เพื่อใช้แลกของรางวัลต่างๆ ในช่วงระยะเวลากิจกรรมได้ รวมไปถึงหากทำการสนทนากับซานต้าครอสจะได้รับ ชุด set คริสต์มาส (จำกัดเวลา) ที่พอเพื่อนๆ สวมใส่ชุดนี้ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการได้รับไอเท็ม หิมะดอกไม้ เพิ่มขึ้นด้วย

 

[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส

ระยะเวลากิจกรรม : 24 ธันวาคม 2562 (หลังปิดปรับปรุง Server) – 6 มกราคม 2562 (เวลา 23:59 น.)


.
[TS Online Mobile] X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 24 ธันวาคม 2562