ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun

5375

ดันเจี้ยน (Dungeun) สัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง)

เงื่อนไข
1. ตัวละครจะต้องมีเลเวล 15 ขึ้นไป
2. จะต้องเลือกขุนพลออกรบให้ตรงตามเงื่อนไขของด่านนั้นๆ
3. หากไม่ตั้งค่าขุนพลออกรบจะไม่สามารถเริ่มการต่อสู้ได้
3. สามารถเลือกรบด่านใดก่อนหลังก็ได้
4. ในแต่ละด่านสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์
5. สามารถเข้าต่อสู้ด่านที่ผ่านไปแล้วได้ และเข้าร่วมห้องเพื่อช่่วยเพื่อนได้ แต่จะไม่ได้รับรางวัลซ้ำ
6. หากลมเหลวในการต่อสู้สามารถเข้ามาต่อสู้ใหม่ได้
7. เมื่อครบรอบสัปดาห์ที่กำหนดด่านทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต
หมายเหตุ
เมื่อผ่านสำเร็จทั้งหมด 20 ด่าน จะได้รับรางวัลพิเศษไอเทม”ของขวัญด่านรบร้อยครั้ง”

เงื่อนไขพิเศษแต่ละด่าน
เลเวลต่ำสุด: เลเวลขุนพลต่ำสุดที่สามารถเข้ารบได้
จำกัดเวลา: จำกัดเวลาในการต่อสู้หากใช้เวลาเกินที่กำหนดจะล้มเหลวทันที
จำนวนคนจำกัด: จำกัดจำนวนคนที่ร่วมรบสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด
ผ่านด่านภายใน 3,20 รอบ : จะต้องฆ่าศัตรูให้หมดภายในไม่เกิน3รอบ
10 รอบผ่านด่าน: จะต้องอยู่ภายในด่านให้ครบ 10 รอบ (ไม่จำเป็นต้องฆ่าศัตรู)
จำกัดกองทัพ จอมยุทธ,ผ้าเหลือง,วุย,จ๊ก,ง่อ: จะต้องใช้ขุนพลร่วมรบที่อยู่ฝ่ายทัพตามเงื่อนไข
จำกัด ธนูไฟ: จะต้องใช้ขุนพลที่มีสกิลธนูไฟร่วมรบเท่านั้น
จำกัดจุติ0: จะต้องใช้ขุนพลที่ยังไม่ได้จุติเท่านั้น
จำกัด จุติ1: จะต้องใช้ขุนพลที่จุติครั้งที่1แล้วเท่านั้น
จำกัดสาย ดิน,น้ำ,ลม,ไฟ: จะต้องใช้ขุนพลตามธาตุที่กำหนดเท่านั้น
แบน สลายคุ้มกัน: ห้ามใช้ขุนพลที่มีสกิลสลายม่านคุ้มกัน

วิธีการเข้าร่วม
1. คลิกที่หัวข้อ “ดันเจี้ยน”
2. เลือกหัวข้อดันเจี้ยนสัปดาห์จากนั้นคลิกที่“ด่านรบร้อยครั้ง”
3. เลือกด่านและตรวจสอบเงื่อนไขของด่านให้เรียบร้อย
4. ทำการสร้างห้องหรือเข้าร่วมห้องกับผู้เล่นอื่นที่สร้างเอาไว
5. กด“เริ่มต้น”เพื่อเข้าต่อสู้ได้ทันทีเมื่อทุกคนภายในห้องเตรีมตัวพร้อมรบแล้ว
6. เมื่อต่อสู้สำเร็จหรือผ่านตามเงื่อนไขของด่านจะได้รับรางวัลประจำด่านนั้นๆ ทันที
ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun  ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun  ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun  ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun  ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun  ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun  ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun  ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun  ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun  ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun

 

ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) Dungeun

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563