[TS Online Mobile] เหยาเหยา Weekend แจกเทพ 3 วัน 2 เวลา!! 7 – 9 มิ.ย. 62

3673

[TS Online Mobile] เหยาเหยา Weekend แจกเทพ 3 วัน 2 เวลา!! 7 – 9 มิ.ย. 62

มาแล้วกับเทศกาลคูณ EXP
เพียงแค่เข้าเกมวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 และรับ Mail ภายในเกมทุกวัน
ตามเวลาที่กำหนดก็รับไอเท็มจากเหยาไปเลย

[TS Online Mobile] เหยาเหยา Weekend แจกเทพ 3 วัน 2 เวลา!! 7 – 9 มิ.ย. 62

7-9 มิถุนายน นี้ เท่านั้น !!

(เข้าเกมไปรับไอเทมเวลา 17:00 น. ถึง 19:00 น.)

รับเทพโชคลาภใหญ่ x25
[TS Online Mobile] เหยาเหยา Weekend แจกเทพ 3 วัน 2 เวลา!! 7 – 9 มิ.ย. 62

(เข้าเกมไปรับไอเทมเวลา 21:00 น. ถึง 22:00 น.)

รับตราเทพโชคลาภ2 x1
[TS Online Mobile] เหยาเหยา Weekend แจกเทพ 3 วัน 2 เวลา!! 7 – 9 มิ.ย. 62

[TS Online Mobile] เหยาเหยา Weekend แจกเทพ 3 วัน 2 เวลา!! 7 – 9 มิ.ย. 62

ระยะเวลากิจกรรม : 7 มิถุนายน 2562 (เวลา 17.00 น.) – 9 มิถุนายน 2562 (เวลา 22:00 น.)

[TS Online Mobile] เหยาเหยา Weekend แจกเทพ 3 วัน 2 เวลา!! 7 – 9 มิ.ย. 62

  1. ไอเท็มจะถูกส่งเข้าทุก Server
  2. ในวันและเวลาที่กำหนดไว้จะมีจดหมายเข้าไปในตัวละครที่เข้าเกม
  3. หากไม่รับจดหมายดังกล่าวภายในวันและระยะเวลาที่กำหนดไว้จดหมายของแต่ละวันจะหายไป
    รอบแรก 17:00 น. ถึง 19:00 น.
    รอบสอง 21:00 น. ถึง 22:00 น.
  4. ผู้เล่นจะต้องมีตัวละครใน Server ในเวลาที่ส่งไอเท็มเท่านั้นถึงจะได้รับ
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] เหยาเหยา Weekend แจกเทพ 3 วัน 2 เวลา!! 7 – 9 มิ.ย. 62

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 7 มิถุนายน 2562