ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 – 15:00 น.)

2342

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 15.00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 – 15:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 26 สิงหาคม 2562