ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

457

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
– Patch กิจกรรม “เทศกาลแข่งเรือมังกร”


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 22 มิถุนายน 2563