ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 – 14:00)

5610

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 14.00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :
– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
– อัพเกรดเครื่อง Server ให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้เล่นได้มากขึ้น
– แก้ไขไอเทมโค๊ดโปรโมขั่น ให้สามารถเติมได้ตรงตามเงื่อนไข


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 - 14:00)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562