ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

881

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
– Patch Update เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด
และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน


.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564