ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 22 ธันวาคม 2563 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

783

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
– Patch Update X-Mas & Happy new year 2021


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 22 ธันวาคม 2563 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 21 ธันวาคม 2563