ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

421

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 17 สิงหาคม 2563