ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 – 14:00 น.)

2253

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 14.00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :
– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 – 14:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 12 สิงหาคม 2562