ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 – 15:00)

2438

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :
– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
Patch Update 9 ก.ค. 62 เปิดเขตเกาะอี๋โจว


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 – 15:00)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562