[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!

5594

[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!

เป็นโสดทำไม อยู่ไปให้เศร้าเหงาทรวง~ ใช่แล้ว เป็นโสดแล้วจะทำไม!! ในเมื่อคนโสดก็มีความสุขในแบบฉบับของคนโสดได้เหมือนกัน ดังนั้นเหยาเหยา เลยมาเอาใจคนโสดกับกิจกรรม “คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา” เพียงแค่ต่อสู้กับศัตรูทั่วไปในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะมีโอกาสได้รับไอเท็ม “ตรากลุ่มไปสู่ที่ชอบที่ชอบ” สามารถนำไปแลกรางวัลกันได้ !!

ไอเท็มตรากลุ่มไปสู่ที่ชอบที่ชอบ
[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!
ไอเท็มภารกิจ : ในกิจกรรมหากรวบรวมถึงจำนวนที่กำหนดสามารถแลกของได้

[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!

[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!

ไอเท็มคนโสดโชว์สวีท
[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!
ไอเท็มภารกิจ : ในกิจกรรมหากรวบรวมถึงจำนวนที่กำหนดสามารถแลกของได้

ไอเท็มของขวัญเป็นโสด
[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!
มีโอกาศได้รับไอเท็ม 1 ชนิด
[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!

[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!

ระยะเวลากิจกรรม : 23 กรกฎาคม 2562 (หลังจากเปิด Server ) – 5 สิงหาคม 2562 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!

  1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเมื่อต่อสู้กับศัตรูทั่วไปจะมีโอกาสได้รับไอเท็ม “ตรากลุ่มไปสู่ที่ชอบที่ชอบ”
  2. สามารถนำไอเท็ม “ตรากลุ่มไปสู่ที่ชอบที่ชอบ” ไปแลกรางวัลกิจกรรมได้ที่ปุ่ม Event หัวข้อ “แลกของรางวัลดี”
  3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Moblie] คนโสดโชว์สวีท แลกไอเท็มจำกัดเวลา !!

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562