[TS Online Mobile] ของขายภายในงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน)

5573

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน) วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์ พระราม 9 ชั้นโรงหนังแล้ว และเนื่องจากมีเพื่อนๆ สงสัยเรื่องการซื้อของภายในงานเข้ามามากมาย วันนี้เหยาเหยาเลยจะอธิบายเงื่อนไขในการซื้อไอเท็มจากภายในงานให้เพื่อนๆ เข้าใจกันครับ


Zone Item Shop

รายการไอเท็มที่มีขาย

[TS Online Mobile] ของขายภายในงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน) [TS Online Mobile] ของขายภายในงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน)

[TS Online Mobile] ของขายภายในงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน)

เงื่อนไขของการซื้อไอเท็มตาม List ทางด้านบนจะเป็นดังนี้

 1. เพื่อนๆ จะสามารถซื้อไอเท็มรวมทั้งหมดได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จต่อ 1 คิว
 2. หากเพื่อนๆ ต้องการจะซื้อไอเท็มรวมทั้งหมดมากกว่า 10 ชิ้น จะต้องวนไปต่อคิวใหม่
 3. สามารถเติม Item Code ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 4. ไอเท็ม Set : เจ้าชายสมุทร
  จำกัด ซื้อได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จต่อ 1 คิว
 5. ไอเท็ม Set : ตำลึงทอง 7,500
  จำกัด ซื้อได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จต่อ 1 คิว
 6. ไอเท็ม Set : ตำลึงทอง 3,750
  จำกัด ซื้อได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จต่อ 1 คิว
 7. ไอเท็ม Set : ตำลึงทอง 1,250
  จำกัด ซื้อได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จต่อ 1 คิว
 8. ไอเท็มเหรียญสุขสันต์TS x 300
  จำกัด ซื้อได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จต่อ 1 คิว
 9. ไอเท็มถุงนำโชคตราอัญเชิญ x 50
  สามารถซื้อได้ตามจำนวนโควต้าที่เหลือในใบสั่งซื้อ
 10. ไอเท็มถุงตราเทพโชคลาภ2 x 11
  สามารถซื้อได้ตามจำนวนโควต้าที่เหลือในใบสั่งซื้อ
 11. หมอนปาโต้เยา
  สามารถซื้อได้ตามจำนวนโควต้าที่เหลือในใบสั่งซื้อ
 12. ตุ๊กตาปาโต้เยา
  สามารถซื้อได้ตามจำนวนโควต้าที่เหลือในใบสั่งซื้อ

ตัวอย่าง
นายเอ ต้องการซื้อ
[ไอเท็ม Set : เจ้าชายสมุทร 1 ชิ้น / ไอเท็ม Set : ตำลึงทอง 7,500 1 ชิ้น และ ไอเท็มถุงตราเทพโชคลาภ2 x 11 20 ชิ้น]
นายเอจะต้องทำการต่อคิวเพื่อซื้อสินค้าทั้งหมด 3 รอบด้วยกัน 
รอบแรก
นายเอจะสามารถซื้อ เจ้าชายสมุทร 1 ชิ้น / ไอเท็ม Set : ตำลึงทอง 7,500 1 ชิ้น และ ไอเท็มถุงตราเทพโชคลาภ2 x 11 ได้ 8 ชิ้น
รอบสอง 
นายเอจะสามารถซื้อ ไอเท็มถุงตราเทพโชคลาภ2 x 11 ได้ 10 ชิ้น
และรอบสาม
นายเอจะสามารถซื้อ ไอเท็มถุงตราเทพโชคลาภ2 x 11 ได้ 2 ชิ้น


Zone Item Gacha ราคา 50 บาท

รายการไอเท็มที่มีโอกาสได้รับ

[TS Online Mobile] ของขายภายในงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน)

เงื่อนไขของการซื้อคูปอง Gacha

 1. เพื่อนๆ จะสามารถซื้อคูปอง Gacha ได้ไม่เกิน 20 ชิ้นต่อ 1 ใบเสร็จต่อ 1 คิว
 2. หากเพื่อนๆ ต้องการจะซื้อไอเท็มรวมทั้งหมดมากกว่า 20 ชิ้น จะต้องวนไปต่อคิวใหม่
 3. สามารถเติม Item Code ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตัวอย่าง
นายเอ ต้องการซื้อ
[ไอเท็ม Set : เจ้าชายสมุทร 1 ชิ้น / ไอเท็ม Set : ตำลึงทอง 7,500 1 ชิ้น และ คูปอง Gacha 20 ใบ]
นายเอจะทำการต่อคิวเพื่อซื้อสินค้าทั้งหมดเพียง 1 รอบเท่านั้น
คือ นายเอจะสามารถซื้อ เจ้าชายสมุทร 1 ชิ้น / ไอเท็ม Set : ตำลึงทอง 7,500 1 ชิ้น และคูปอง Gacha 20 ใบ ได้ทันที เนื่องจากการนำโควต้าของ Zone Item Shop กับ Zone Gacha นั้นนับแยกกัน
เว้นแต่ว่านายเอมีความประสงค์ที่จะซื้อคูปอง Gacha มากกว่า 20 ใบขึ้นไปถึงจะต้องวนไปต่อคิวใหม่

รายละเอียดของไอเท็ม

[TS Online Mobile] ของขายภายในงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน)

[TS Online Mobile] ของขายภายในงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน)


Zone จับ Lucky Draw เมื่อมีการซื่อครบทุกๆ 100 บาท
(ไอเท็มมีจำนวนจำกัด)

รายการไอเท็มที่มีโอกาสได้รับ

[TS Online Mobile] ของขายภายในงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน)

เงื่อนไขของการจับ Lucky Draw เมื่อซื้อครบทุกๆ 100 บาท

 1. ไอเท็มที่ใช้ในการจับ Lucky Draw มีจำนวนจำกัด ดังนั้นหากท่านมาทำการจับ Lucky Draw ช้าจะไม่ได้รับไอเท็มใดๆ จากการซื้อครบทุกๆ 100 บาท
 2. การคำนวนการจับ Lucky Draw จะใช้ 100 หารยอดบิลในใบเสร็จ หากมีเศษทศนิยมให้ตัดทิ้งทั้งหมด
  ตัวอย่าง : นายเอมียอดในใบเสร็จทั้งหมด 1670 บาท (1670 หาร 100 จะได้ 16.7)
  เท่ากับนายเอจะมีสิทธิ์จับ Lucky Draw 16 สิทธิ์ 
 3. ไม่สามารถนำยอดในใบเสร็จหลายๆ ใบมารวมกันได้ (1 ใบเสร็จต่อ 1 การคำนวนสิทธิ์เท่านั้น)
 4. สามารถเติม Item Code ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดของไอเท็ม

[TS Online Mobile] ของขายภายในงาน TS Fanfest (ลุ้น ช้อป แข่ง กิน)