[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

4604

[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวันเมื่อสะสมครบในแต่ละขั้นแลกรับไอเท็มแถมไปเลย

[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

Item – เหรียญสุขสันต์ TS
[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

Item – ถุงนำโชคทองคำมากล้นทวีคูณ
[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

รายละเอียด Item – ถุงนำโชคทองคำมากล้นทวีคูณ
[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

ระยะเวลากิจกรรม : 25 มิถุนายน 2562 (หลังจากเปิด Server) – 8 กรกฎาคม 2562 (23:59 น.)

[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

  1. ต้องทำการซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ภายในเกมเท่านั้น ถึงจะได้รับยอดสะสมจากกิจกรรม
  2. เมื่อซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดการซื้อไว้เพื่อรับของรางวัล
  3. สามารถตรวจสอบจำนวน “ตำลึงทอง” ที่ท่านซื้อไปในช่วงระยะเวลากิจกรรมได้ที่ปุ่ม Event หัวข้อ Refilled Value Reward
  4. ยอดสะสมจากกิจกรรมนี้จะไม่ทำการ Reset จนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม
  5. สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมได้ทันทีเมื่อมียอดการสะสมครบตามจำนวนในแต่ละขั้น
    ตัวอย่าง : ท่านทำการซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop สะสมครบ 3,000 ท่านจะสามารถรับของรางวัลของ 1,000 และ 3,000 ได้
  6. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งต่อวัน
  7. หากพบปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม >>รบกวนแจ้งปัญหาที่นี่<<
  8. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] Refilled Value Reward สะสมการเติมเงินจากในเกม ยอดครบกำหนดรับไอเท็มมากมาย

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 25 มิถุนายน 2562