[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

2489

[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวันเมื่อสะสมครบในแต่ละขั้นแลกรับไอเท็มแถมไปเลย 6 – 19 ส.ค. 62 นี้เท่านั้น

[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

ซื้อทองสะสมครบ 500 ต่อวัน

กล่องของขวัญดอกมะลิ x3
กุญแจดอกมะลิ x10
คำสั่งรีเฟรชทองคำ x1
[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

ซื้อทองสะสมครบ 1,500 ต่อวัน

กล่องของขวัญดอกมะลิ x5
กุญแจดอกมะลิ x24
คำสั่งรีเฟรชทองคำ x3
[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

ซื้อทองสะสมครบ 3,000 ต่อวัน

กล่องของขวัญดอกมะลิ x12
กุญแจดอกมะลิ x46
คำสั่งรีเฟรชทองคำ x6
กล่องของขวัญดอกมะลิสีทอง x1
[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

ซื้อทองสะสมครบ 5,000 ต่อวัน

กล่องของขวัญดอกมะลิ x20
กุญแจดอกมะลิ x80
คำสั่งรีเฟรชทองคำ x10
กล่องของขวัญดอกมะลิสีทอง x1
[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

*ยอดสะสมของกิจกรรมจะนับจากจำนวน “ตำลึงทอง” พื้นฐานที่ไม่รวม Bonus*

[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

ระยะเวลากิจกรรม : 6 สิงหาคม 2562 (หลังเปิด Server) – 19 สิงหาคม 2562 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

  1. ต้องทำการซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ภายในเกมเท่านั้นถึงจะได้รับยอดสะสมจากกิจกรรม
  2. เมื่อซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดการซื้อไว้เพื่อรับของรางวัล
  3. ยอดสะสมของกิจกรรมจะนับจากจำนวน “ตำลึงทอง” พื้นฐานที่ไม่รวม Bonus
  4. ยอดสะสมจากกิจกรรมนี้จะทำการ Reset ในเวลา 00:00 น. ของทุกวัน หากท่านไม่เข้ากิจกรรมมารับภายในวันนั้นของรางวัลที่สามารถรับได้จะหายไป
  5. สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมได้ทันทีเมื่อมียอดการสะสมครบตามจำนวนในแต่ละขั้น
    ตัวอย่าง : ท่านทำการซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop สะสมครบ 1,500 ท่านจะสามารถรับของรางวัลของ 500 และ 1,500 ได้
  6. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งต่อวัน
  7. หากพบปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม >>รบกวนแจ้งปัญหาที่นี่<<
  8. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] Refilled value reward ซื้อ “ตำลึงทอง” จาก Shop ในเกมทุกวัน ได้รับไอเท็มแถมทุกวัน

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 6 สิงหาคม 2562