[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ “วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน” แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

5725

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

เพิ่มโอกาสการได้รับการ์ด “วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน” จากการสุ่มการ์ดจากช่องทาง “จับสุขสันต์” 
พร้อมกิจกรรมสุ่ม 10 แลกรับของรางวัล งานนี้ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ

วิธีการเข้า “จับสุขสันต์”

กดที่ปุ่ม Shop ภายในเกม
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

เลือกที่หัวข้อ “จับสุขสันต์” และกดปุ่ม “สุ่มการ์ดจากกิจกรรม”

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

การ์ด ลิโป้-เตียวเสี้ยน

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล [TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

การ์ด ทัพขุนพลเหิน [เกาซุ่น,เฉินกง,หัวสง]

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล [TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล [TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

ของรางวัลจำนวนการสุ่มจับขุนพล 10 ครั้ง 

จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 1 ครั้ง ยันต์วาร์ปความทรงจำ x 40
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล    

จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 5 ครั้ง คำสั่งรีเฟรชยุทธภัณฑ์ x45
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 10 ครั้งถุงนำโชคขนนก3 x12
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 15 ครั้ง ตั๋วสุ่มขุนพล x20
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 20 ครั้งเซ็ทการ์ดสามเซียน x10
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 30 ครั้งบัตรเลือกสร้อยทองยอดขุนพล x2
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

ระยะเวลากิจกรรม : 9 กรกฎาคม 2562 (หลังจากเปิด Server) – 22 กรกฎาคม 2562 (23:59 น.)

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

 1. ต้องทำการสุ่มขุนพลจากช่องทาง “จับสุขสันต์” เท่านั้นถึงจะได้รับอัตราขุนพลทวีคูณ
 2. ต้องกดสุ่มการ์ดจากกิจกรรมแบบ 1 หรือ 10 ครั้งเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้รับ “การ์ดวีรบุรุษและหญิงงาม,ทัพขุนพลเหิน” (ลิโป้, เตียวเสี้ยน, เกาซุ่น, เฉินกง, หัวสง)
 3. เพิ่มโอกาสจากเรทการได้รับปกติ
 4. หากต้องการแลกรับของรางวัลจากการสุ่มขุนพลจากกิจกรรมต้องเป็นกดสุ่มขุนพลจากกิจกรรมแบบ 10 ครั้งเท่านั้นแต้มถึงจะนับ
  ตัวอย่าง : หากท่านทำการกดสุ่มขุนพลจากกิจกรรม แบบ 1 ครั้ง รวม 10 รอบ และ ทำการกดสุ่มขุนพลจากกิจกรรมแบบ 10 ครั้ง รวม 2 รอบ แต้มของท่านจะมีเพียง 2 แต้มเท่านั้น ไม่ใช่ 3 แต้ม เนื่องจากระบบของกิจกรรมจะนับเฉพาะการกดสุ่มขุนพลจากกิจกรรมแบบ 10 ครั้งเท่านั้น 
 5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราการ์ดทวีคูณ "วีรบุรุษและหญิงงาม,ขุนพลเหิน" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562