[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ “ทัพสามก๊ก” แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

5374

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

เพิ่มโอกาสการได้รับการ์ด “ทัพสามก๊ก” จากการสุ่มการ์ดจากช่องทาง “จับสุขสันต์” 
พร้อมกิจกรรมสุ่ม 10 แลกรับของรางวัล งานนี้ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ

วิธีการเข้า “จับสุขสันต์”

กดที่ปุ่ม Shop ภายในเกม
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

เลือกที่หัวข้อ “จับสุขสันต์” และกดปุ่ม “สุ่มขุนพลจากกิจกรรม”

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

 

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล [TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

ของรางวัลจำนวนการสุ่มจับขุนพล 10 ครั้ง 

จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 1 ครั้ง กล่องฝึกวิชาขั้นสุดยอด x5
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 3 ครั้ง ถุงยาประสบการณ์ x30
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 5 ครั้ง ถุงนำโชคตราอัญเชิญ x80
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล
จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 10 ครั้ง บัตรเล่นสนุก 7 วัน x1
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 15 ครั้ง กล่องยาเซียน x5

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 20 ครั้ง บัตรเลือกสมุดภาพสามรัฐคานอำนาจ x3
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 25 ครั้ง เซ็ทการ์ดจื้อเฉิงแห่งจ๊กก๊ก x10
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 30 ครั้ง คำสั่งรีเฟรซยุทธภัณฑ์ x100 /  คำสั่งรีเฟรซขุนพล x100
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล จับสุขสันต์ 10 ครั้ง ทั้งหมด 35 ครั้ง กล่องน้ำหยก x3
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

ระยะเวลากิจกรรม : 25 มิถุนายน 2562 (หลังจากเปิด Server) – 7 กรกฎาคม 2562 (23:59 น.)

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

 1. ต้องทำการสุ่มขุนพลจากช่องทาง “จับสุขสันต์” เท่านั้นถึงจะได้รับอัตราขุนพลทวีคูณ
 2. ต้องกดสุ่มขุนพลจากกิจกรรมแบบ 1 หรือ 10 ครั้งเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้รับ “ทัพสามก๊ก”
 3. เพิ่มโอกาสจากเรทการได้รับปกติ
 4. หากต้องการแลกรับของรางวัลจากการสุ่มขุนพลจากกิจกรรมต้องเป็นกดสุ่มขุนพลจากกิจกรรมแบบ 10 ครั้งเท่านั้นแต้มถึงจะนับ
  ตัวอย่าง : หากท่านทำการกดสุ่มขุนพลจากกิจกรรม แบบ 1 ครั้ง รวม 10 รอบ และ ทำการกดสุ่มขุนพลจากกิจกรรมแบบ 10 ครั้ง รวม 2 รอบ แต้มของท่านจะมีเพียง 2 แต้มเท่านั้น ไม่ใช่ 3 แต้ม เนื่องจากระบบของกิจกรรมจะนับเฉพาะการกดสุ่มขุนพลจากกิจกรรมแบบ 10 ครั้งเท่านั้น 
 5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์อัตราขุนพลทวีคูณ "ทัพสามก๊ก" แถมจับสุ่ม 10 แลกรับรางวัล

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 25 มิถุนายน 2562