[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

4161

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

เพิ่มโอกาสการได้รับการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ” จากการสุ่มการ์ดจากช่องทาง “จับสุขสันต์” ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ

วิธีการเข้า “จับสุขสันต์”

กดที่ปุ่ม Shop ภายในเกม
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

เลือกที่หัวข้อ “จับสุขสันต์” และกดปุ่ม “สุ่มการ์ดจากกิจกรรม”

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

การ์ด “ทัพภรรยา”

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”  [TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”  [TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

การ์ด “ห้าทหารเสือ”

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”  [TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”  [TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”  [TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”  [TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

ระยะเวลากิจกรรม : 11 มิถุนายน 2562 (หลังจากเปิด Server) – 24 มิถุนายน 2562 (23:59 น.)

[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

  1. ต้องทำการสุ่มการ์ดจากช่องทาง “จับสุขสันต์” เท่านั้นถึงจะได้รับ Rate Up
  2. ต้องกดสุ่มการ์ดจากกิจกรรมแบบ 1 หรือ 10 ครั้งเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้รับ “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”
  3. เพิ่มโอกาสจากเรทการได้รับปกติ
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] จับสุขสันต์ Rate Up สุ่มการ์ด “ทัพภรรยา-ห้าทหารเสือ”

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 11 มิถุนายน 2562