[TS Online Mobile] “Playmall เหยาดับเบิ้ล” ฉลองแพทช์ใหม่ ซื้อทอง x2 ทันที !!

15970

28 พ.ค. นี้ !! เหยาประกาศกร้าว พร้อมจัดรีเซ็ตโปรโมชั่น Playmall ซื้อทองรับทองแบบ x2 อีกครั้ง
ผู้เล่นเก่า หรือใหม่รับได้ทุกคน !!

[TS Online Mobile] "Playmall เหยาดับเบิ้ล" ฉลองแพทช์ใหม่ ซื้อทอง x2 ทันที !!

เพียงแค่ทำการซื้อ “ตำลึงทอง” ผ่านช่องทาง Playmall รับทอง x2 ได้ทุกแพ๊คเกจ แพ๊คเกจละ 1 ครั้ง

[TS Online Mobile] "Playmall เหยาดับเบิ้ล" ฉลองแพทช์ใหม่ ซื้อทอง x2 ทันที !!

สามารถตรวจสอบช่องทาง และวิธีการเติมเงินได้ >>ที่นี่<<

ทองโปรโมชั่นโบนัส x2 ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62
ให้ผู้เล่นรอรับจดหมายในเกมในวันถัดไป

อ่านเงื่อนไขการรับทองโบนัส x2
1. หากเติมซื้อทองจะสามารถรับทองโบนัส x2 วันถัดไป เวลา 17.00 น. ทาง Mail ภายในเกม
(เฉพาะวันอาทิตย์ ถึง พฤหัสบดี)

2. หากเติมซื้อทองในวันศุกร์ , เสาร์ จะรับได้วันจันทร์
หรือเติมเงินวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะได้รับในวันถัดไปที่เป็นวันธรรมดา
เช่น เติมเงินวันศุกร์จะได้รับวันจันทร์ / เติมเงินวันเสาร์จะได้รับวันจันทร์

2..

[TS Online Mobile] "Playmall เหยาดับเบิ้ล" ฉลองแพทช์ใหม่ ซื้อทอง x2 ทันที !!

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 28 พฤษภาคม 2562 (เวลา 00.01 น.) – 10 มิถุนายน 2562 (เวลา 23.59 น.)

[TS Online Mobile] "Playmall เหยาดับเบิ้ล" ฉลองแพทช์ใหม่ ซื้อทอง x2 ทันที !!

[TS Online Mobile] "Playmall เหยาดับเบิ้ล" ฉลองแพทช์ใหม่ ซื้อทอง x2 ทันที !!

[TS Online Mobile] "Playmall เหยาดับเบิ้ล" ฉลองแพทช์ใหม่ ซื้อทอง x2 ทันที !!

 1. ยอด First Refill ที่จะได้รับนั้น จะคำนวนจากค่าฐาน “ตำลึงทอง” ที่ยังไม่ได้มีการเพิ่ม 3%
 2. ต้องทำการซื้อ “ตำลึงทอง” ผ่านทางระบบ Playmall ในครั้งแรกของแต่ละขั้นเท่านั้น ถึงจะได้รับสิทธิ์ First Refill
  ตัวอย่าง : ทำการซื้อ “ตำลึงทอง” ผ่านทางระบบ Playmall ครั้งแรกราคา 96 TH Point จะได้รับ “ตำลึงทอง” มูลค่า 93 + 90 ตำลึงทอง
  ทำการซื้อ “ตำลึงทอง” ผ่านทางระบบ Playmall ครั้งที่ 2 ราคา 800 TH Point จะได้รับ “ตำลึงทอง” มูลค่า 853 + 750 ตำลึงทอง
  ทำการซื้อ “ตำลึงทอง” ผ่านทางระบบ Playmall ครั้งที่ 3 ราคา 96 TH Point จะได้รับ “ตำลึงทอง” มูลค่า 93 ตำลึงทองเท่านั้น (เนื่องจากใช้สิทธิ์ในขั้น 96 TH Point ไปแล้ว)
 3. เมื่อทำการซื้อ “ตำลึงทอง” ผ่านทางระบบ Playmall แล้ว ให้รอรับในเกมวันถัดไปที่ “จดหมาย” เวลา 17.00 น. หลังจากวันที่ซื้อ “ตำลึงทอง” ผ่านระบบ Playmall
  ตัวอย่าง : เมื่อซื้อ “ตำลึงทอง” ผ่านช่องทาง “Playmall” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ท่านจะสามารถรับทองโบนัสได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. (***ยกเว้นการเติมเงินในวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์จะรับไอเทมได้ในวันจันทร์เวลา 17.00 น.***)
 4. เมื่อเติมแล้ว รอรับในเกมในวันถัดไป และเงื่อนไขวันตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
 5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.


.
[TS Online Mobile] "Playmall เหยาดับเบิ้ล" ฉลองแพทช์ใหม่ ซื้อทอง x2 ทันที !!

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562