กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)

4591

กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)

เงื่อนไข
1. ตัวละครจะต้องมีระดับเลเวล 65 ขึ้นไป
2. ระยะเวลากิจกรรม 19.00-21.00น. ทุกวันอาทิตย์
3. เมื่อเริ่มการต่อสู้ระบบจะสุ่มขุนพลระดับสูงมาให้
4. ขุนพลที่ระบบสุ่มมาให้นั้นเราไม่สามารถควบคุมการโจมตีหรือใช้สกิลได้
5. เมื่อขุนพลระดับสูงตายหรือมีการใช้สกิลแยกร่างหรือสลับขุนพล
ขุนพลระดับสูงจะหายไปทันทีและขุนพลของเราที่ตั้งออกรบไว้จะเข้ามาแทนที่
6. ระบบจะทำการสุ่มเลือกทีมให้อัตโนมัติ
7. หากชนะในการประลองในแต่ละครั้งจะได้รับ 1 คะแนน
หากแพ้ในการประลองในแต่ละครั้งจะถูกลด 1 คะแนน
8. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม ระบบจะทำการมอบของรางวัลตามลำดับคะแนนที่จดหมาย
9. หากมีผู้เข้าร่วมประลองไม่ถึง 10 คน ระบบจะไม่เริ่มการประลอง
หมายเหตุ ควรรับของรางวัลในจดหมายก่อนเริ่มกิจกรรมสัปดาห์ถัดไป ไม่อย่างนั้นจะถูกลบ

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
1. เมื่อถึงเวลากิจกรรมกดที่หัวข้อ“กิจกรรม”
2. เลือกหัวข้อประลองเซียน
3. กดที่ปุ่ม“รีบไปทันที”ระบบจะส่งตัวละครไปที่“เวทีประลองเซียน”
4. ให้เดินไปคุยกับ“ผู้ตัดสินเซียน” จาดนั้นกดปุ่ม”เตรียมตัวเสร็จแล้ว”
5. ระบบจะเริ่มสุ่มจับทีมประลองให้อัตโนมัติ
6. เมื่อชนะการประลองจะได้รับ 1 คะแนน
กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)  กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)  กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)  กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)  กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)  กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)  กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)  กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)
กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)  กิจกรรมประลองเซียน(ประลองลอยฟ้า)