[Ts Online Mobile] ร่วมออกแบบปาโต้เยา “Patoyao Fanart Contest!” ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

7704

Ts Online Mobile เชิญชวนเพื่อนๆร่วมออกแบบปาโต้เยา อาชีพที่ใช่ ในสไตล์ของคุณ! กับกิจกรรม PATOYAO FANART CONTEST ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท!! สร้างสรรค์ผลงานใส่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆได้เต็มที่ แล้วมาดูกันว่าปาโต้เยาในฝันของแต่ละคนจะสุดยอดขนาดไหน

[Ts Online Mobile] ร่วมออกแบบปาโต้เยา "Patoyao Fanart Contest!" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท
ระยะเวลารับผลงาน : วันที่ 11 มีนาคม 2562 – 22 เมษายน 2562 6 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาโหวตผลงาน : วันที่ 18 – 30 เมษายน 2562  วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

• ช่องทางการส่งผลงาน และรายละเอียดในการส่งผลงาน มีดังนี้
1. หัวข้อ / Subject:[Patoyao Fanart contest] ชื่อผลงาน (รายละเอียดตัวละคร), ชื่อผู้ส่ง – เบอร์โทรศัพท์
2. ส่งมาที่ Email: tsm@support.asiasoft.co.th
3. ขนาดภาพ 1600 x 900 pixel / ความละเอียดของภาพ 60 dpi / ชนิดของไฟล์ .jpg หรือ .png
4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 3 อันดับ จะต้องส่งไฟล์ .psd หรือ .ai ให้ทางทีมงานเพื่อส่งไฟล์ให้ผู้พัฒนาพิจารณาต่อไป

[Ts Online Mobile] ร่วมออกแบบปาโต้เยา "Patoyao Fanart Contest!" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท  [Ts Online Mobile] ร่วมออกแบบปาโต้เยา "Patoyao Fanart Contest!" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

[Ts Online Mobile] ร่วมออกแบบปาโต้เยา "Patoyao Fanart Contest!" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

• กติกาการร่วมประกวด
– ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานเข้ามากี่ชิ้นงานก็ได้ แต่จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 1 รางวัลเท่านั้น
– จะมีการคัดเลือกภาพจากผู้ส่งทั้งหมด 30 ภาพ เพื่อนำมาโหวตหารางวัลชนะเลิศ และผู้เข้ารอบ 30 คนสดท้ายจะได้รางวัลภายในเกม (จะแจ้งชื่อรางวัลให้ในภายหลัง)
– การคัดเลือกผู้ชนะ รางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 รางวัล จะคัดเลือกจาก จำนวนคอมเม้นในใต้โพส เพจ Facebook เท่านั้น (โดย 1 ไอดี สามารถเลือกโหวตได้ 1 ครั้งเท่านั้น)
สิทธิของผลงาน (รวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงผลงานทั้งหมด) ของผู้ที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นของ Playpark และ Asiasoft และผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งอาจจะถูกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับเกม TS online Mobile
– ต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบผู้อื่น หากตรวจพบจะทำการตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้ การลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นจะถูกลงโทษตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆจากปัญหาในกรณีดังกล่าว
– แม้ว่าจะได้ผู้ชนะแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกในกรยณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด (รวมถึงรางวัลอันดับอื่นๆ ด้วย)
โดยผู้ชนะที่ได้รับเงินรางวัล ทีมงานจะติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail ที่ลงทะเบียนไว้ โดยทีมงานจะจัดส่งเอกสาร “หนังสือรับเงินรางวัล” (ทางอีเมล์) โดยให้ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล print เอกสารนั้นมากรอกข้อมูลให้ครบ แล้วส่งเอกสารตัวจริงมาที่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ภายใน 7 วันทำการ โดยเงินรางวัลจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ได้รับรางวัล ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

โดยเอกสารประกอบด้วย ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนา Book bank (ธนาคารใดก็ได้)
3. หนังสือรับเงินรางวัล (ตัวจริง)

[Ts Online Mobile] ร่วมออกแบบปาโต้เยา "Patoyao Fanart Contest!" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท