[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ย. 62 เปิดเมืองสงครามหลังที่ 4 “หลางหยา” พร้อมกิจกรรมสงครามการบ้าน!!

8271

TS Online Mobile อัพเดทวันที่ 26 พ.ย. 62
เปิดสงครามเมืองหลังที่ 4 หลางหยา พร้อมกิจกรรมสงครามการบ้าน

รายละเอียดการอัปเดต

– สงครามเมืองหลังที่ 4 หลางหยา
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ย. 62 เปิดเมืองสงครามหลังที่ 4 "หลางหยา" พร้อมกิจกรรมสงครามการบ้าน!!

– ร้านค้ากองทัพ หลางหยา
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ย. 62 เปิดเมืองสงครามหลังที่ 4 "หลางหยา" พร้อมกิจกรรมสงครามการบ้าน!!

– กิจกรรมสงครามการบ้าน
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ย. 62 เปิดเมืองสงครามหลังที่ 4 "หลางหยา" พร้อมกิจกรรมสงครามการบ้าน!!

– ขุนพลจุติ2 รอบที่ 5

ดาวเฉิงผู่ ดาวจางเจา ดาวจางหง ดาวหลี่เตี่ยน
ดาวหนิวจิน ดาวเถียนอวี้ ดาวเจี่ยขุย ดาวเฝิงจี้
ดาวหยางซิว ดาวหวีตู๋ ดาวเซี่ยงฉ่ง ดาวเหวินพิ่น
ดาวฉุนหวีฉุง ดาวแฮหัวตุ้น ดาวสวีเซิ่ง ดาวหม่านฉ่ง


– Item ใหม่ใน Shop
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ย. 62 เปิดเมืองสงครามหลังที่ 4 "หลางหยา" พร้อมกิจกรรมสงครามการบ้าน!!

– Reset ตำลึงทอง X2 ในตลาดจัวจวิ้น
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ย. 62 เปิดเมืองสงครามหลังที่ 4 "หลางหยา" พร้อมกิจกรรมสงครามการบ้าน!!

– Item ใหม่ในปาโต้รูเลตต์ที่จะอยู่ในปาโต้รูเลตต์เพียง 14 วันเท่านั้น
(เริ่ม 26 พ.ย. 62 (หลังจากเปิด Server) – 9 ธ.ค. 62 (23:59 น.))

ภาพมารดาแม่หมอเรียกขวัญ รูปบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม
สร้อยคอทองคำมารดาแม่หมอเรียกขวัญ สร้อยทองของบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม
จิตมารดาแม่หมอเรียกขวัญ จิตบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม

มารดาแม่หมอเรียกขวัญ
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ย. 62 เปิดเมืองสงครามหลังที่ 4 "หลางหยา" พร้อมกิจกรรมสงครามการบ้าน!!
บิดาเถ้าแก่โรงเตี้ยม
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ย. 62 เปิดเมืองสงครามหลังที่ 4 "หลางหยา" พร้อมกิจกรรมสงครามการบ้าน!!

– Item ที่มีการนำออกจาปาโต้รูเลตต์ชั่วคราวจะมีดังนี้

จิตลิโป้