[TS Online Mobile] Patch Update 24 ธ.ค. 62 เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส

7701

TS Online Mobile อัพเดทวันที่ 24 ธ.ค. 62
เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส

รายละเอียดการอัปเดต

– เปิดเขตหนานจง
[TS Online Mobile] Patch Update 24 ธ.ค. 62 เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส

– X-Mas Daily Quest สนุกให้สุดกับเทศกาลคริสต์มาส
[TS Online Mobile] Patch Update 24 ธ.ค. 62 เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส

– ขุนพลจุติ2 รอบที่ 7

ดาว
ดาวกาเซี่ยง ดาวซุนซั่งเซียง ดาวชุยเยี่ยน
ดาวฮั่วจวิ้น ดาวสวี่เซ่า ดาวหยางหง
ดาวเผิงยั่ง ดาวหลี่ฝู ดาวชีซี
ดาวหวงเย่อิง ดาวซ่งเจี้ยน ดาวหานเหมิ่ง
ดาวลั่วถ่ง ดาวซุนเซ่า ดาวจงโจ้ว
ดาวจางจี้

.
– เพิ่มสร้อยและภาพขุนพลใหม

สร้อยและภาพขุนพลใหม
สร้อยจู้หยง สร้อยหลี่ข่าย สร้อยลุดตัดกุด
ภาพหวางผิง ภาพจางเปา ภาพจางอี้
ภาพจางนี่ ภาพเมิ่งฮั่ว

.
– Item ใหม่ใน Shop พร้อม X’mas Sale!

[TS Online Mobile] Patch Update 24 ธ.ค. 62 เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส
[TS Online Mobile] Patch Update 24 ธ.ค. 62 เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส

– Item ใหม่ในปาโต้รูเลตต์ที่จะอยู่ในปาโต้รูเลตต์เพียง 14 วันเท่านั้น
(เริ่ม 24 ธ.ค. 62 (หลังจากเปิด Server) – 6 ม.ค. 63 (23:59 น.))

ภาพมารดาแม่หมอเรียกขวัญ รูปบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม
สร้อยคอทองคำมารดาแม่หมอเรียกขวัญ สร้อยทองของบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม
จิตมารดาแม่หมอเรียกขวัญ จิตบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม

.
มารดาแม่หมอเรียกขวัญ

[TS Online Mobile] Patch Update 24 ธ.ค. 62 เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส
บิดาเถ้าแก่โรงเตี้ยม
[TS Online Mobile] Patch Update 24 ธ.ค. 62 เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส

– Item ที่มีการนำออกจาปาโต้รูเลตต์ชั่วคราวจะมีดังนี้

หมวกทอง-พิชิตฟ้า หมวกเงิน-อเวจี
ยิ้มตะวันออก ดาวตก-ไม่ตั้งใจ
ยิ้มตะวันตก ดาวตก-ตั้งใจ
หินซ่อมฟ้า (โจมตี) หินซ่อมฟ้า (ปัญญา)

.
– โบนัสสุขสันต์ปาโต้รูเลตต์

[TS Online Mobile] Patch Update 24 ธ.ค. 62 เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส

[TS Online Mobile] Patch Update 24 ธ.ค. 62 เปิดเขตหนานจง และกิจกรรมคริสต์มาส
ยันต์เปลี่ยนอาชีพ : ใช้ไอเทมโบนัสคุ้มค่าจำนวน x1665 ในการแลก
หมายเหตุ : เนื่องจากระบบไม่สามารถแสดงจำนวนเกิน /4 หลักได้