Patch Update 23 มกราคม 2567

481

Patch Update 23 มกราคม 2567

รายละเอียดการอัปเดต

– เฟอร์นิเจอร์ใหม่:เซ็ตอาณาจักรของเล่น
Patch Update 23 มกราคม 2567

– สงครามชิงเมืองสามก๊ก
Patch Update 23 มกราคม 2567

– Login สะสม 10 วัน
Patch Update 23 มกราคม 2567

– หีบซ่อนมังกร
Patch Update 23 มกราคม 2567

– กิจกรรมเติมเงินรายวัน
Patch Update 23 มกราคม 2567

– กิจกรรมใช้จ่ายรายวัน
Patch Update 23 มกราคม 2567

– สะสมการเล่นล็อตโต้
Patch Update 23 มกราคม 2567

– โลกต่างมิติ EXP 4 เท่า
EXP ที่ได้จากการต่อสู้เท่านั้น ไม่รวมถึง EXP ที่ได้จากการอยู่ใน Map
วันที่ 23 ม.ค. – 5 ก.พ. 2567

Patch Update 23 มกราคม 2567
– พาหนะรถลากปาโต้มาร
รับ EXP bonus ชิ้นละ 5% วันที่ 23 ม.ค. – 5 ก.พ. 2567

 


 

สนุกไปกับสุดยอดเกมสามก๊ก TS Online Mobile ได้แล้ว
ทั้งระบบ iOS และ Android

Patch Update 23 มกราคม 2567

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 23 มกราคม 2567