[TS Online Mobile] Patch Update 21 ม.ค. 63 เทศกาลตรุษจีนพร้อมกิจกรรมเพียบ!!

7522

TS Online Mobile อัพเดทวันที่ 21 ม.ค. 63
เทศกาลตรุษจีนพร้อมกิจกรรมเพียบ!!

รายละเอียดการอัปเดต

– กิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีนแจกของรางวัลเพียบ!!
[TS Online Mobile] Patch Update 21 ม.ค. 63 เทศกาลตรุษจีนพร้อมกิจกรรมเพียบ!!

– กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจลุ้นรับกล่องพลังกล้วยไม้ทอง!!
[TS Online Mobile] Patch Update 21 ม.ค. 63 เทศกาลตรุษจีนพร้อมกิจกรรมเพียบ!!

–Item ใหม่ในเตาทองคำ

เซ็ทบัญชาสวรรค์ เซ็ททำลายโลกา


– ดาวขุนพลใหม่

ดาว
ดาวแฮหัวเอี๋ยน ดาวเฉิงอวี้
ดาวโจเจียง ดาวหลี่หยู
ดาวเลี่ยวลี่ ดาวอีจี๋
ดาวจางเฉิง ดาวจี๋ผิง

 

– รีเซ็ตแพ๊คเกจทอง x2 ในเกม[TS Online Mobile] Patch Update 21 ม.ค. 63 เทศกาลตรุษจีนพร้อมกิจกรรมเพียบ!!

– Item Shop
[TS Online Mobile] Patch Update 21 ม.ค. 63 เทศกาลตรุษจีนพร้อมกิจกรรมเพียบ!!
 

–Item ใหม่ในปาโต้รูเลตต์
(เริ่ม 21 ม.ค. 63 (หลังจากเปิด Server) – 17 ก.พ. 63 (23:59 น.))

ภาพบุนเอ๋ง สร้อยทองของบุนเอ๋ง
ดาวขุนพลบุนเอ๋ง จิตบุนเอ๋ง

 

– Item ที่มีการนำออกจาปาโต้รูเลตต์ชั่วคราวจะมีดังนี้

หมวกทอง-พิชิตฟ้า หมวกเงิน-อเวจี
ยิ้มตะวันออก ดาวตก-ไม่ตั้งใจ
หินซ่อมฟ้า โจมตี หินซ่อมฟ้า ปัญญา
ยิ้มตะวันตก ดาวตก-ตั้งใจ

 

 

[TS Online Mobile] Patch Update 21 ม.ค. 63 เทศกาลตรุษจีนพร้อมกิจกรรมเพียบ!!

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 21 มกราคม 2563