[TS Online Mobile] Patch Update 10 ธ.ค. 62 ก้าวข้ามขีดจำกัดจุติผู้เล่น 2 พร้อมเปิดแผนที่หลิ่งหนาน (ประเทศไทย)

8115

TS Online Mobile อัพเดทวันที่ 10 ธ.ค. 62
ก้าวข้ามขีดจำกัดจุติผู้เล่น 2 พร้อมเปิดแผนที่หลิ่งหลาน (ประเทศไทย)

รายละเอียดการอัปเดต

– จุติผู้เล่น 2
[TS Online Mobile] Patch Update 10 ธ.ค. 62 ก้าวข้ามขีดจำกัดจุติผู้เล่น 2 พร้อมเปิดแผนที่หลิ่งหนาน (ประเทศไทย)

– เปิดแผนที่หลิ่งหนาน (ประเทศไทย)
[TS Online Mobile] Patch Update 10 ธ.ค. 62 ก้าวข้ามขีดจำกัดจุติผู้เล่น 2 พร้อมเปิดแผนที่หลิ่งหนาน (ประเทศไทย)

– ขุนพลจุติ2 รอบที่ 6

ดาว
ดาวไช่เหวินจี ดาวหลี่ทง ดาวหลี่ซู่
ดาวเปยหมีฮู ดาวฟู่กั้น ดาวเหลียงสี
ดาวหานเฮ่า ดาวเลี่ยวฮั่ว ดาวซุนเซ็ก
ดาวอุยเอี๋ยน ดาวม้าเฉียว ดาวเปยโกว
ดาวหลิวเยี่ย ดาวจางชุนหัว ดาวหม่าต้าย
ดาวหลิวปา ดาวอู๋อี้ ดาวต่งเจา
ดาวเชียนเจา ดาวจูหวน ดาวเฮ่อฉี
ดาวกุยแก ดาวเฉินเจี่ยว ดาวจางซง
ดาวหลี่ต้าย ดาวฮองตง ดาวสวีห่วง

.
– เพิ่มสร้อยและภาพขุนพลใหม

สร้อยและภาพขุนพลใหม
สร้อยจ้าวภูติปีศาจ ภาพจ้าวภูตปีศาจ สร้อยเซิงกาผอหลอ
ภาพเซิงกาผอหลอ สร้อยชวีเหลียน ภาพชวีเหลียน
สร้อยม่านถัวหลอ ภาพม่านถัวหลอ สร้อยฟ่านสง
ภาพฟ่านสง สร้อยจูฝู ภาพจูฝู
สร้อยฟ่านซือมั่น ภาพฟ่านซือมั่น สร้อยหลันมู่ลัวนา
ภาพหลันมู่ลัวนา สร้อยฟ่านสวิน ภาพฟ่านสวิน
สร้อยเจาซู่ทุน ภาพเจาซู่ทุน สร้อยซ่าปอตี้เกอ
ภาพซ่าปอตี้เกอ สร้อยมากูลา ภาพมากูลา
สร้อยฝูหลัว ภาพฝูหลัว

 

– ห่อรางวัลจำกัดเวลา (10 – 23 ธ.ค.)
[TS Online Mobile] Patch Update 10 ธ.ค. 62 ก้าวข้ามขีดจำกัดจุติผู้เล่น 2 พร้อมเปิดแผนที่หลิ่งหนาน (ประเทศไทย)

– Item ใหม่ใน Shop
[TS Online Mobile] Patch Update 10 ธ.ค. 62 ก้าวข้ามขีดจำกัดจุติผู้เล่น 2 พร้อมเปิดแผนที่หลิ่งหนาน (ประเทศไทย)
[TS Online Mobile] Patch Update 10 ธ.ค. 62 ก้าวข้ามขีดจำกัดจุติผู้เล่น 2 พร้อมเปิดแผนที่หลิ่งหนาน (ประเทศไทย)

สามารดูวิธีการใช้ขวดประสบการณ์ได้
>> ที่นี่ <<

– Item ใหม่ในปาโต้รูเลตต์ที่จะอยู่ในปาโต้รูเลตต์เพียง 14 วันเท่านั้น
(เริ่ม 10 ธ.ค. 62 (หลังจากเปิด Server) – 23 ธ.ค. 62 (23:59 น.))

ยิ้มตะวันออก ยิ้มตะวันตก
ดาวตก-ไม่ตั้งใจ ดาวตก-ตั้งใจ
หมวกทอง-พิชิตฟ้า หมวกเงิน-อเวจี
หินซ่อมฟ้า (โจมตี) หินซ่อมฟ้า (ปัญญา)

.

– Item ที่มีการนำออกจาปาโต้รูเลตต์ชั่วคราวจะมีดังนี้

ภาพมารดาแม่หมอเรียกขวัญ รูปบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม
สร้อยคอทองคำมารดาแม่หมอเรียกขวัญ สร้อยทองของบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม
จิตมารดาแม่หมอเรียกขวัญ จิตบิดาเถ้าแก่โรงเตี๊ยม