ประกาศผู้โชคดีไป Meeting กันในงาน TS Reunion

4068

ประกาศจ้า

เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน Meeting เป็นจำนวนมากทางทีมงานจึงขอสุ่มรายชื่อผู้โชคดี
เพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 80 ท่าน สำรอง 25 ท่าน ด้วยวิธีการสุ่มจากผู้ที่ลงทะเบียนร่วมงานทั้งหมด
สำหรับผู้ที่พลาดในงานนี้ ทางทีมงานขอตอบแทนน้ำใจของทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยจะมอบเป็นไอเทม กล่องตราอัญเชิญ (x5) ให้สำหรับทุกคนที่ลงทะเบียนมาและไม่ได้ถูกคัดเลือกรายชื่อในครั้งนี้
สำหรับคนที่มาร่วมงานนั้น จะได้รับของพรีเมี่ยมเป็น หมอนรองคอปาโต้เยา 1 ชิ้น
โดยจะได้ไอเทมเพิ่มอีก 1 อย่าง(หลังจากร่วมกิจกรรมครบทุกฐานในงาน)
รายละเอียดไอเทม คำสั่งรีเฟรชขุนพล (x50) หรือ กล่องตราอัญเชิญ (x5)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน Ts Reunion
…..
โดยทีมงานจะติดต่อผู้ที่มีรายชื่อร่วมงานภายในพุธที่ 27 มีนาคม เพื่อยืนยันสิทธิ์
หากมีผู้สละสิทธิ์ทีมงานจะติดต่อรายชื่อสำรองตามลำดับที่ประกาศไว้ในโพสนี้
** item code ใช้งานได้ในช่วง obt **
** โดยทีมงานจะจัดส่ง itemcode ให้ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น**
รายชื่อ ผู้โชคดี 80 คน
 1. นายสุธีร์ ศิริไพบูลย์
 2. พีรภาส ผังสุวรรณดำรง
 3. ปรัชญา สมนอก
 4. รัชพงศ์ บวรศศิพัฒน์
 5. ศราวุธ​ โท​สวัสดิ์​
 6. กุลนฤทธิ์ แก่นทอง
 7. พรรษชล นาคฉ่ำ
 8. กรวิชญ์ พิบูรณ์
 9. สุรเดช ลีลาเกียรติวณิช
 10. Ekkapol sirinaphaphan
 11. Sireetorn Chinvornvichit
 12. ธนาอาช นามทวีสุข
 13. จิรจิตร์ นามทวีสุข
 14. วรัญชิต โปร่งสิริวรกุล
 15. อวิกา อนุกูล
 16. นายสิทธิโชติ ชัยประเสริฐ
 17. นางสาวณัฐิตา นวพันธ์พิมล
 18. นนทณากรณ์ เทพสา
 19. ณัฐพิชญ์ อาศิรวาทวณิชย์
 20. ธนยศ ตันตยาวนารถ
 21. ทศพล จีนเกษร
 22. ฐากูร จันทรางกูร
 23. ชิษณุพงศ์ จำปาขอม
 24. นพวรรณ ธรรมวิมล
 25. Narupon Chutchaisirakun
 26. เชาว์วรรธน์ วงศ์สุวรรณ
 27. ณัฐเดช​ ยี่สุ่นแย้ม
 28. มุฮัมมัดศอดิก​ อัครศาสนภิบาล
 29. มรกต​ อรุณศรีมรกต
 30. พัสกร ธรรมฐิติวงศ์
 31. ชินวัตร เย็นแจ่ม
 32. กนกพร จิตตรัตน์เสนีย์
 33. พัชราภรณ์ สีน้ำผึ้ง
 34. สุรชัย กุลสวัสดิ์
 35. นายวัชรพงษ์ อุทรักษ์
 36. ทินพล ดิฐภักดีนนนท์
 37. ธวัชชัย แย้มวจี
 38. อนุสรณ์ สลาประโคน
 39. ภูมิ ทิวทองธนา
 40. นายศิริพงษ์ ปะวะโก
 41. นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ศักดิ์
 42. อนุกานต์ ช้างเจริญ
 43. ปิยะวัฒน์ ศารทประภา
 44. ฐิติกร ศิวิลัย
 45. อาภากร เลิศเดชกมล
 46. กัญญารัตน์ ศิริชัยคีรีโกศล
 47. จุฬา สกุลวงศ์
 48. ศักติพันธ์ อุปถัมภ์
 49. สมรัฐ หลิววงศ์กร
 50. ภูไท รัตนะ
 51. วิมลมาศ เตชอัครกุล
 52. ผกาทิพย์ เธียวเศวตกุล
 53. อภิรักษ์ อำนาจสาร
 54. วิศรุต เลิศทรัพย์มหาศาล
 55. กรวัชร สิทธิโชค
 56. จิรายุศ คงเพชรศักดิ์
 57. Sutirat Srisiam
 58. ธีร์วริศ ผลให้
 59. สุวิจักษณ์ ผูกพันธ์
 60. วิริยะ บุปผเวส
 61. ฤทธิรงค์ แย้มวจร
 62. ฉวีวรรณ ปานนิสัย
 63. ศิริพงษ์ ชำนาญชัยศรี
 64. บัณฑิต​ ทองสมบูรณ์
 65. ผุสชา ตงอาภรณ์
 66. รฐา สุวรรณคีรี
 67. นลิน ชัยรัตน์
 68. ศิรเมศร์ อภิชัยศรีเจริญ
 69. ปิยภรณ์ สุขประเสริฐ
 70. นายจตุภัทร์ ปัทมสุขสุคนธ์
 71. พัฒน์พล เพียรการ
 72. สรวิศ ตั้งจิตร่วมบุญ
 73. ศักดา แสงกันหา
 74. พิพัฒน์ สกุลรัตนวงศ์
 75. ฐปกร แสงตรีเพชรกล้า
 76. น.ส.ศศิพร ประไพกรเกียรติ
 77. อัมพิกา ทุนเจริญ
 78. วุฒิพงศ์ พนิตอัชฌา
 79. อภิเทพ ดูหมัด
 80. นางสาว ศิวพร พินทุวัฒน์ ———————————————————————–
รายชื่อสำรอง รับรางวัลกล่องตราอัญเชิญ (x5) (หากมีผู้สละสิทธิ์และได้ไปงาน จะได้รับรางวัลเทียบเท่าผู้ได้ไปงาน)
 1. อัฐวีร์ ตั้งพูนเลิศ
 2. ปณิตา ตั้งพูนเลิศ
 3. นพธนดนย์ ตั้งพูนเลิศ
 4. ณัฐปวินธ์ ตั้งพูนเลิศ
 5. ภัทรดนัย วิชัยศร
 6. natchapol-kumboonlert
 7. ศรัณยู ฐิติธรรมเม
 8. ณัฐวุฒิ แสนสุภา
 9. ชนาธิป มหจิตรเลิศนันท์
 10. สุภัทร พุ่มไสว
 11. อนุชา พวงผกา
 12. ภวินท์ โตการัณยเศรษฐ์
 13. พงษ์พัฒน์ กลีบจำปา
 14. หรรษธร เย็นมะโนช
 15. สุรศักดิ์ ใจตรง
 16. ชวัฒน์พงศ์ แหลมสมุทร
 17. สัณฑ์ธฉัฐ ขวัญขจิตวงศ์
 18. Nao klubwongsa
 19. ธีรภัทร กาเตจ๊ะ
 20. คุณพงษ์ พลางกูร
 21. สุเมธ ตระกูลหิรัญ
 22. อัศวิน ยศรุ่งเรือง
 23. กิตติพงษ์​ เม้ยชม
 24. ปณัสย์ น้ำรัก
 25. โชติพงศ์ ตั้งสิทธิโชค