[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 – 10 มิ.ย. 62

4370

[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

เพียงแค่เข้าวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2562 และรับ Mail ภายในเกมทุกวัน ก็รับไอเท็มจากเหยาไปเลย

[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

วันที่ 4 มิถุนายน 2562
(แจกไอเท็มเวลา 20:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

ตราเทพโชคลาภ2 x1
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

วันที่ 5 มิถุนายน 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

ถุงนำโชคหินวิเศษ x3
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

วันที่ 6 มิถุนายน 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

ถุงนำโชคขนนก2 x6
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

วันที่ 7 มิถุนายน 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

หญิงรับใช้ x2
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

วันที่ 8 มิถุนายน 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

ถุงนำโชคหินวิเศษ x3
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

วันที่ 9 มิถุนายน 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

ถุงนำโชคขนนก3 x3
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

วันที่ 10 มิถุนายน 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

ตราเทพโชคลาภ2 x1
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

ระยะเวลากิจกรรม : 4 มิถุนายน 2562 (เวลา 20.00 น.) – 10 มิถุนายน 2562 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

  1. ไอเท็มจะถูกส่งเข้าทุก Server
  2. ในวันและเวลาที่กำหนดไว้จะมีจดหมายเข้าไปในตัวละครที่เข้าเกม
  3. หากไม่รับจดหมายดังกล่าวภายในวันและระยะเวลาที่กำหนดไว้จดหมายของแต่ละวันจะหายไป
  4. ผู้เล่นจะต้องมีตัวละครใน Server ในเวลาที่ส่งไอเท็มเท่านั้นถึงจะได้รับ
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 4 - 10 มิ.ย. 62

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 4 มิถุนายน 2562