[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 – 27 พ.ค. 62

7030

[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

เพียงแค่เข้าเกมตลอดวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2562 และรับ Mail ภายในเกมทุกวัน ก็รับไอเท็มจากเหยาไปเลย

[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
(แจกไอเท็มเวลา 18:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

อุ้งตีนหมีย่าง x200 / ลูกหมูย่าง x200 / ยาวิญญาณแดง x10
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62  /[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62  /[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

คำสั่งรีเฟรชขุนพล x3
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

ตราเทพโชคลาภ x1
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

อุ้งตีนหมีย่าง x200 / ลูกหมูย่าง x200 / ยาวิญญาณแดง x10
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62  /[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62  /[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

คำสั่งรีเฟรชขุนพล x3
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
(แจกไอเท็มเวลา 00:00 น. และจดหมายจะหายไปเวลา 23:59 น.)

ตราเทพโชคลาภ x1
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

ระยะเวลากิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2562 (เวลา 18.00 น.) – 27 พฤษภาคม 2562 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

  1. ไอเท็มจะถูกส่งเข้าทุก Server
  2. ในวันและเวลาที่กำหนดไว้จะมีจดหมายเข้าไปในตัวละครที่เข้าเกม
  3. หากไม่รับจดหมายดังกล่าวภายในวันและระยะเวลาที่กำหนดไว้จดหมายของแต่ละวันจะหายไป
  4. ผู้เล่นจะต้องมีตัวละครใน Server ในเวลาที่ส่งไอเท็มเท่านั้นถึงจะได้รับ
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] เหยาเหยาสายเปย์ แค่เข้าเกม รับไอเท็มทุกวัน 22 - 27 พ.ค. 62

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562