ระบบขวดประสบการณ์

7098

ระบบขวดประสบการณ์

เป็นระบบสะสมค่าประสบการณ์ที่ตัวละครเราได้รับจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือการเก็บเลเวลทั่วไป แล้วนำมาใช้เพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับขุนพลของเรา ทำให้ขุนพลสามารถอัปเลเวลได้เร็วยิ่งขึ้น

เงื่อนไขการใช้งาน
1. ขวดexp ที่เต็มแล้วใช้งานได้กับขุนพลเท่านั้น
2. ค่าประสบการณ์สะสมจะคิดจากค่าประสบการณ์ที่ตัวละครหลักเราได้รับ
(ในกรณีที่ตัวละครหลักจุติ2และเลเวล200แล้ว ค่าประสบการณ์ที่จะถูกสะสมเข้าขวด จะคิดจากครึ่งหนึ่งของค่าประสบการณ์ขุนพลได้รับจากการต่อสู้แทน)
3. ค่าประสบการณ์ที่สะสมเข้า ขวดexp จะได้รับเป็น % ตามชนิดของขวดที่ใช้งาน
4. ค่าประสบการณ์ที่ถูกสะสมเข้า ขวดexp จะไม่ได้หักจาก ค่าประสบการณ์ที่ตัวละครได้รับ
5. กรณีที่ใช้ตราเทพ,เทพโชคลาดหรือกิจกรรมคูณ exp ที่ทำให้ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น ก็จะถูกสะสมด้วย
6. กรณีที่กดยกเลิกการลงทะเบียน ขวดexp ในระบบ A.I.ค่าประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในขวดจะสูญเสียไปพร้อมกับขวดด้วย

ขวด EXP สามารถหาได้จากร้านค้า SHOP ในเกม

ระบบขวดประสบการณ์

วิธีการใช้งาน
1. เข้าไปที่ระบบ  A.I.
2. เลือกหัวข้อ ขวดประสบการณ์
ระบบขวดประสบการณ์
3. ทำการคลิกที่ขวดexp ที่ต้องการใช้งานเพื่อทำการใส่ลงในช่องสะสม เริ่มต้นจะมีช่องให้ใช้งาน 3 ช่อง
(สามารถเปิดเพิ่มได้อีก 5 ช่อง)
4. ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องหน้าขวดexp ที่ต้องการเริ่มใช้งาน
ระบบขวดประสบการณ์
5.เมื่อสะสมค่าประสบการณ์จนเต็มแล้ว เราสามารถกดรับขวดและสามารถเลือกรับได้ 3 แบบด้วยกัน
ขวด EXP X1 จะได้รับขวดทีมีค่าประสบการณ์จำนวน 1 ชิ้น และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ขวด EXP X2 จะได้รับขวดทีมีค่าประสบการณ์จำนวน 2 ชิ้น และต้องจ่าย 160000 ทอง
ขวด EXP X3 จะได้รับขวดทีมีค่าประสบการณ์จำนวน 3 ชิ้น และต้องจ่าย 138 ตำลึงทอง
ระบบขวดประสบการณ์
6.เมื่อได้รับขวดEXPที่สะสมจนเต็มแล้ว สามารถกดใช้งานให้กับขุนพลของเราได้เลย
ระบบขวดประสบการณ์
หมายเหตุ
– ช่องใส่ขวดexp มีเปิดให้ใช้งาน 3 ช่อง และสามารถเปิดเพิ่มได้อีก 5 ช่อง
– กรณีที่ขวดexp เต็ม ระบบจะทำการใช้งานขวดที่ลงเบียนไว้ในลำดับต่อไปให้อัตโนมัติ