พร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว

6506

ภารกิจพร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว

เงื่อนไข
1.จะสามารถเริ่มทำภารกิจได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.

วิธีการทำภารกิจ
1. ในช่วงกิจกรรม อาศัย ธิดาเง็กเซียนของบ้านตระกูลจู เพื่อวาร์ปเข้าสู่แดนมหัศจรรย์หยวนเซียว เมื่อตีมอนสเตอร์มีโอกาสได้รับ โคมอวยพร หรือ โคมเฉลิมฉลอง
2. สามารถนำโคมไปที่เฉลิมฉลองเพื่อแลกถุงนำโชคได้
3. เมื่อสนทนากับ ธิดาเง็กเซียน จะสุ่มเข้าสู่ แดนมหัศจรรย์หยวนเซียว 1 หรือ แดนมหัศจรรย์หยวนเซียว 2 ผู้เล่นที่มีระดับเลเวลต่ำกว่า 35 จะไม่สามารถเข้าได้
4. อัตราการดรอปโคมอวยพรและโคมเฉลิมฉลอง
5. เมื่อแปลงกายเป็นพี่ใหญ่หยวนเซียว จะช่วยเพิ่มอัตราดรอป โคมอวยพร,เมื่อแปลงกายเป็น บัวลอยขาวล้วน จะช่วยเพิ่มอัตราดรอป โคมเฉลิมฉลอง,ตุ๊กตาแปลงร่างพี่ใหญ่หยวนเซียว และ บัวลอยขาวล้วน จะได้รับจากช่องทางต่อไปนี้ คือ
1 . ครั้งแรกที่สนทนากับ ธิดาเง็กเซียน
2.ได้รับจากถุงนำโชคโคม
พร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว  พร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว  พร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว  พร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว  พร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว  พร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว