การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)

4354

ภารกิจการคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)

เงื่อนไข
1. จะต้องสำเร็จภารกิจ เหลือกินเหลือใช้ตลอดปี เรียบร้อยแล้ว
2. จะสามารถเริ่มทำภารกิจได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.

วิธีการทำภารกิจ
1. ให้เราเดินไปไปตามจุดที่เคยแปะบัวลอยไว้ตอนที่ทำภารกิจ เหลือกินเหลือใช้ตลอดปี
2. เก็บมาให้ครบทั้งหมด15 อัน
3. จากนั้นให้ไปที่ห้องครัวตระกูลจู แล้วคลิกที่ หม้อต้ม เพื่อทำการต้มบัวลอย
4. ต้มให้ครบ 15 อันเป็นอันเสร็จภารกิจ

การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)  การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)  การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)  การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)  การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)  การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)  การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)  การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)  การคุ้มครองจากบัวลอย (เควสลับ)