เควสกิจกรรมตรุษจีน

16693

กิจกรรมตรุษจีน

เงื่อนไข กิจกรรม
1. ในแต่ละวันจะระบบจะเปิด 1 ภารกิจ
2. แต่ละภารกิจสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3. ระบบบังคับทำภารกิจเรียงจากภารกิจที่ 1 – 10
4. สามารถทำภารกิจย้อนหลังได้ (เช่น เริ่มทำภารกิจครั้งแรกในวันที่ 4 ของกิจกรรม ก็จะสามารถทำภารกิจที่ 1 ถึง 4 ได้เลย)

ภารกิจที่ 1 เหลือกินเหลือใช้ตลอดปี
ภารกิจที่ 2 เจริญก้าวหน้าทุกย่างก้าว
ภารกิจที่ 3 สองญาติหวนกลับ
ภารกิจที่ 4 ต้อนรับขับสู้
ภารกิจที่ 5 นำสิ่งเก่าออกไปนำสิ่งใหม่เข้ามา
ภารกิจที่ 6 พร้อมหน้าพร้อมตา
ภารกิจที่ 7 ประเทศสงบประชาร่มเย็น
ภารกิจที่ 8 ทุกสิ่งสมปรารถนา
ภารกิจที่ 9 เลื่อนตำแหน่งงานโดยพลัน
ภารกิจที่ 10 ขอให้มีความสุข


ภารกิจที่ 1 เหลือกินเหลือใช้ตลอดปี
(ช่วย พี่ใหญ่จู ติดบัวลอยตามเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันกันเถอะ เป็นการขอบคุณที่ทำงานหนักมาทั่งปี)
เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน


ภารกิจที่ 2 เจริญก้าวหน้าทุกย่างก้าว
(หาเบาะแสและติดตามวานรโคมไปยัง สวรรค์ นำเรื่องวันสุดท้ายของโลกที่จะมาถึงบอกกล่าวแก่ทุกคน)
เควสกิจกรรมตรุษจีน
เควสกิจกรรมตรุษจีน
เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน


ภารกิจที่ 3 สองญาติหวนกลับ
(ช่วยพาญาติๆของตระกูลจูที่ทำงานในต่างถิ่น กลับมา เพื่อร่วมฉลองในวันช่วงเวลาสุดท้าย)
เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน


ภารกิจที่ 4 ต้อนรับขับสู้
(ปู่จูสอนท่านให้พับกระดาษเป็นม้ากระดาษ ด้วยกระดาษสีแล้วใช้เป็นเครื่องบูชาส่งเทพเจ้า)
เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน


ภารกิจที่ 5 นำสิ่งเก่าออกไปนำสิ่งใหม่เข้ามา
(ขอให้น้องหญิงอู๋ช่วยน้าจู ตัดเย็บเสื้อผ้าใหม่ที่ใช้ใส่ในวันปีใหม่)
เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน


ภารกิจที่ 6 พร้อมหน้าพร้อมตา
(อาซ้อจู ขอให้ท่านช่วยเตรียมมื้ออาหารอาหารฉลองส่งท้ายปี เพื่อให้ทุกคนทานกันอิ่มก่อนเดินทาง)
เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน


ภารกิจที่ 7 ประเทศสงบประชาร่มเย็น
(วันถัดมาพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงเดินทางไปยังสวรรค์ เพื่อหาสาเหตุ)เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน


ภารกิจที่ 8 ทุกสิ่งสมปรารถนา
(ผู้ใหญ่และเด็กของตระกูลจูกลับไปบ้านฝ่ายแม่ในวันที่สอง ทั้งบ้านว่างเปล่า ดังนั้นผู้เล่นจึงอยู่เป็นเพื่อนปู่จู)เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน


ภารกิจที่ 9 เลื่อนตำแหน่งงานโดยพลัน
(ทุกคนจำได้ว่านี่คือทั้งหมดของต้นตอความอัปมงคล จึงพยายามหาวานรโคมให้พบและเผาทิ้ง)เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน


ภารกิจที่ 10 ขอให้มีความสุข
(หลังจากภัยพิบัติผ่านไป ปู่จู ขอให้ผู้เล่นเตรียมดอกไม้สด ผลไม้เพื่อใช้ต้อนรับเหล่าทวยเทพและรับของขวัญจากทวยเทพ)เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน เควสกิจกรรมตรุษจีน