[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

4717

[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

เพียงเพื่อนๆ ไปออกรบกับมอนเตอร์เลเวลมากกว่า 30 ขึ้นไป เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสรับไอเท็ม “จดหมายลาออก” จากกิจกรรม สะสมให้ครบ 50 อัน และไปท้าดวลกับ NPC เถ้าแก่ก้วน หากชนะจะได้รับไอเท็ม “ตั๋วรางวัลเหนี่ยวรั้ง” ซึ่งสามารถนำไปสะสมแลกของรางวัลได้

[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ
(เถ้าแก่ก้วนจะอยู่ตรงประตูเมืองจัวจวิ้น)

ไอเท็ม จดหมายลาออก
[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ
.
ไอเท็ม ตั๋วรางวัลเหนี่ยวรั้ง
[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

พิเศษไอเท็ม ถุงนำโชควันแรงงาน
(สามารถแลกได้วันละ 1 กล่องเท่านั้น)

เพียงตัวละครของท่านมีเลเวล 30 ขึ้นไปสามารถไปหา NPC ผู้ใช้แรงงาน ที่เวทีกองทัพชาวบ้าน เพื่อรับ ถุงนำโชควันแรงงานได้ทุกๆ วัน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

– กดปุ่มกิจกรรม (สำหรับหัวข้อ วันแรงงาน จะปรากฏเมื่อมีเลเวล 30 ขึ้นไป) –
[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ
– เลือกที่หัวข้อ “วันแรงงาน” แล้วกดปุ่ม รีบไปทันที –
[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

NPC ผู้ใช้แรงงาน
[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

ไอเท็ม ถุงนำโชควันแรงงาน
[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

สามารถไปยัง [Event] > [แลกของขวัญดี] เพื่อแลกรับไอเท็มจำกัดเวลาได้

[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

ระยะเวลากิจกรรม : 28 เมษายน 2563(หลังเปิด Server) – 11 พฤษภาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

  1. เมื่อโจมตีมอนเตอร์เลเวลมากกว่า 30 ขึ้นไปจะมีอัตราการได้รับ “จดหมายลาออก”
  2. สามารถสะสม “จดหมายลาออก” ให้ครบจำนวน 50 เพื่อท้าดวล เถ้าแก่ก้วน เมื่อชนะจะได้รับไอเท็ม “ตั๋วรางวัลเหนี่ยวรั้ง”
  3. ไอเท็ม “ตั๋วรางวัลเหนี่ยวรั้ง” สามารถนำมาแลกของรางวัลได้ที่หัวข้อ Event > ของรางวัลดี
  4. ไอเท็ม “ถุงนำโชควันแรงงาน” สามารถแลกได้เพียง 1 วัน ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] กิจกรรมวันแรงงาน สุดสนุกรับไอเท็มฟรีๆ

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 28 เมษายน 2563