Event การันตีขั้นต่ำเปิด “ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี” และ “ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี” สะสมรับไอเทม

883

Event การันตีขั้นต่ำเปิด
“ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี” สะสมรับไอเทม

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

เพียงเพื่อนๆ ที่เล่นเกมสามก๊ก TS Online Mobile และเปิดใช้ไอเทม

ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี
Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

ถึงจำนวนทีกำหนด จะได้รับไอเทมรางวัลพิเศษ โดยของรางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย และเพื่อนๆ
สามารถตรวจสอบจำนวนเปิดใช้ที่สะสมอยู่ได้ที่ [กิจกรรม > แกะของขวัญจำกัดเวลามอบให้]

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

ระยะเวลากิจกรรม : 9 พฤษภาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุง Server) – 22 พฤษภาคม 2566 (เวลา 23:59 น.)

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

จำนวนการใช้งานไอเทม
ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี
รางวัล
50 ครั้ง ชุดแต่งกายฝันที่เป็นจริงVIII x1

 


Event การันตีขั้นต่ำเปิด
“ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี” สะสมรับไอเทม

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

เพียงเพื่อนๆ ที่เล่นเกมสามก๊ก TS Online Mobile และเปิดใช้ไอเทม

ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี
Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

ถึงจำนวนทีกำหนด จะได้รับไอเทมรางวัลพิเศษ โดยของรางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย และเพื่อนๆ
สามารถตรวจสอบจำนวนเปิดใช้ที่สะสมอยู่ได้ที่ [กิจกรรม > แกะของขวัญมอบให้]

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

ระยะเวลากิจกรรม : 9 พฤษภาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุง Server) – 22 พฤษภาคม 2566 (เวลา 23:59 น.)

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

จำนวนการใช้งานไอเทม
ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี
รางวัล
50 ครั้ง ชุดแต่งกายฝันที่เป็นจริงVIII x1

 

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

  1. จำนวนการใช้งานสะสมรวมจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานไอเทม ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี และ ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี
  2. เมื่อครบจำนวนที่กำหนดไว้ระบบจะทำการส่งของรางวัลให้ทางจดหมายภายในเกมทันที
  3. สามารถตรวจสอบจำนวนเปิดใช้ที่สะสมอยู่ได้ที่หัวข้อ Event >> แกะของขวัญจำกัดเวลามอบให้
  4. เมื่อมีการเปิดใช้งานครบ 50 ครั้งระบบจะทำการ Reset กลับไปเริ่มต้นใหม่
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
สนุกไปกับสุดยอดเกมสามก๊ก TS Online Mobile ได้แล้ว
ทั้งระบบ iOS และ Android

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 4 ปี" และ "ห่อสุขสันต์ ครบรอบ 4 ปี" สะสมรับไอเทม

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566