Event เทศกาลความรักแดนมังกร

955

Event เทศกาลความรักแดนมังกร

Event เทศกาลความรักแดนมังกร

ระยะเวลากิจกรรม : 4 กรกฎาคม 2566 (หลังจากเปิด Server) – 17 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23:59 น.)

Event เทศกาลความรักแดนมังกร

กิจกรรมที่ 1 : World Boss

ภายในช่วงเวลากิจกรรมรวม World boss  ภายในเกมจะเปลี่ยนเป็นบอส  เทพมารดรมืด แทน

Event เทศกาลความรักแดนมังกร

และรางวัลที่ได้เมื่อสะสม Damage ได้ถึงกำหนดจะเปลี่ยนเป็น

Damage สะสมรวม ของรางวัล
100,000 คำสั่งอัสนีสวรรค์ x 1
200,000 คำสั่งอัสนีสวรรค์ x 1
500,000 สบู่สมุนไพรผาสุก x 5
1,000,000 สบู่สมุนไพรผาสุก x 10
5,000,000 สบู่สมุนไพรผาสุก x 20

 


กิจกรรมที่ 2 : เควสพิเศษรับไอเทมแลกของรางวัลฉลอง

เควสที่ 1 : รักคนงาม
คุยกับ NPC หลัก หนุ่มเลี้ยงวัวเพื่อรับฟังเรื่องราว จากนั้นจะสุ่มรับเควสดังนี้
1.คนงามคู่ดอกไม้ : ไปช่วยเก็บดอกไม้ให้คนรัก
2.ส่งความรักถุงหอม : เก็บดอกไม้เพื่อทำถุงหอม
3.ผ้าเช็ดหน้าระลึกถึง : เลือกผ้าเพื่อทำผ้าเช็ดหน้า
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล : เงื่อนรัก 7 ค่ำเดือน 7 x 10 , ช็อกโกรักแท้ x 5

เควสที่ 2 : คนงามคู่ดอกไม้
ไปช่วยเก็บดอกไม้ให้คนรัก
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล : เงื่อนรัก 7 ค่ำเดือน 7 x 10 , ช็อกโกรักแท้ x 5 , ของสัญลักษณ์หนุ่มเลี้ยงวัว x 1

เควสที่ 3 : ส่งความรักถุงหอม
เก็บดอกไม้เพื่อทำถุงหอม
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล : เงื่อนรัก 7 ค่ำเดือน 7 x 10 , ช็อกโกรักแท้ x 5 , ของสัญลักษณ์หนุ่มเลี้ยงวัว x 1

เควสที่ 4 : ผ้าเช็ดหน้าระลึกถึง
เลือกผ้าเพื่อทำผ้าเช็ดหน้า
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล : เงื่อนรัก 7 ค่ำเดือน 7 x 10 , ช็อกโกรักแท้ x 5 , ของสัญลักษณ์หนุ่มเลี้ยงวัว x 1

เควสที่ 5 : ไม่พบหน้าหนึ่งวัน ร้อนรนนัก
คุยกับสาวทอผ้า เพื่อรับฟังเรื่องราว จากนั้นจะสุ่มรับเควสดังนี้
1.สตรีชอบตกแต่งตัวเองให้งดงาม : เก็บเครื่องสำอางให้แฮหัวซือ
2.ชุดสง่าคู่คนงาม คุยกับยายเจียง เพื่อตัดชุด
3.วีรบุรุษเหตุใดต้องโอ้อวด : ส่งแฮหัวซือไปที่หมาย สู้กับศัตรู
เงื่อนไข : ตัแต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล : เงื่อนรัก 7 ค่ำเดือน 7 x 10 , ช็อกโกรักแท้ x 5

เควสที่ 6 : ชุดสง่าคู่คนงาม
คุยกับยายเจียง เพื่อตัดชุด
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล : เงื่อนรัก 7 ค่ำเดือน 7 x 10 , ช็อกโกรักแท้ x 5 , ของสัญลักษณ์สาวทอผ้า x 1

เควสที่ 7 : สตรีชอบตกแต่งตัวเองให้งดงาม
เก็บรวบรวมเครื่องสำอางให้สาวทอผ้า
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล : เงื่อนรัก 7 ค่ำเดือน 7 x 10 , ช็อกโกรักแท้ x 5 , ของสัญลักษณ์สาวทอผ้า x 1

เควสที่ 8 : วีรบุรุษเหตุใดต้องโอ้อวด
ส่งสาวทอผ้าไปที่หมาย ระหว่างทางต้องต่อสู้กับศัตรู
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล : เงื่อนรัก 7 ค่ำเดือน 7 x 10 , ช็อกโกรักแท้ x 5 , ของสัญลักษณ์สาวทอผ้า x 1

เควสที่ 9 : ระลึกถึงท่านแม่ที่เป็นทุกข์
มู่เหลียนขอให้ผู้เล่นไปตามหาอาจารย์ สนทนาเสร็จพาไปที่มู่เหลียน
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล :สบู่สมุนไพรผาสุก x 10 , ของเซ่นไหว้ x 5

เควสที่ 10 : วางโคมลอยในแม่น้ำ
เมื่อผู้เล่นรับเควสจะได้รับโคมจำนวนหนึ่ง ไปปล่อยโคมตามลำดับ
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล :สบู่สมุนไพรผาสุก x 10 , ของเซ่นไหว้ x 5

เควสที่ 11 : ธรรมเนียมของตระกูล
ป้าใหญ่หวาง ขอให้ผู้เล่นช่วยเตรียมของไหว้ รวบรวมสิ่งของที่จำเป็นและส่งให้ป้าหวาง
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล :สบู่สมุนไพรผาสุก x 10 , ของเซ่นไหว้ x 5

เควสที่ 12 : น้องชายขี้เล่น
ช่วยน้องชายหวางรวบรวมเครื่องไหว้และส่งคืนแม่ตนเอง
เงื่อนไข : แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
ของรางวัล :สบู่สมุนไพรผาสุก x 10 , ของเซ่นไหว้ x 5


กิจกรรมที่ 3 : โจมตีศัตรูรับ สบู่สมุนไพรผาสุก แลกรับของรางวัลฉลอง

เพียงเพื่อนๆ ไปออกรบกับมอนเตอร์เลเวลมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ขึ้นไป เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสรับไอเท็ม “สบู่สมุนไพรผาสุก จากกิจกรรมนำไปแลกรับของรางวัลมากมายแล้ว

ไอเทม สบู่สมุนไพรผาสุก
Event เทศกาลความรักแดนมังกร

ของรางวัลจากกิจกรรม เควสพิเศษรับไอเทมแลกของรางวัลฉลอง
และ โจมตีศัตรูรับ สบู่สมุนไพรผาสุก แลกรับของรางวัลฉลอง สามารถแลกของรางวัลได้ที่

Event เทศกาลความรักแดนมังกร

Event เทศกาลความรักแดนมังกร


กิจกรรมที่ 4 : ภารกิจ 9 ช่อง

Event เทศกาลความรักแดนมังกร

Event เทศกาลความรักแดนมังกร

Event เทศกาลความรักแดนมังกร

  1. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
สนุกไปกับสุดยอดเกมสามก๊ก TS Online Mobile ได้แล้ว
ทั้งระบบ iOS และ Android

Event เทศกาลความรักแดนมังกร

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566