Event หยวนเซียวเทศกาลโคม

290

Event หยวนเซียวเทศกาลโคม

Event หยวนเซียวเทศกาลโคม

กิจกรรม: พร้อมหน้าตีโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว

1. ในช่วงกิจกรรม อาศัย ธิดาเง็กเซียนของบ้านตระกูลจู เพื่อวาร์ปเข้าสู่แดนมหัศจรรย์หยวนเซียว เมื่อตีมอนสเตอร์มีโอกาสได้รับ โคมอวยพร หรือ โคมเฉลิมฉลอง
2. สามารถนำโคมไปที่เฉลิมฉลองเพื่อแลกถุงนำโชคได้
3. เมื่อสนทนากับ ธิดาเง็กเซียน จะสุ่มเข้าสู่ แดนมหัศจรรย์หยวนเซียว 1 หรือ แดนมหัศจรรย์หยวนเซียว 2 ผู้เล่นที่มีระดับเลเวลต่ำกว่า 35 จะไม่สามารถเข้าได้
4. เมื่อแปลงกายเป็นพี่ใหญ่หยวนเซียว จะช่วยเพิ่มอัตราดรอป โคมอวยพร และ เมื่อแปลงกายเป็น บัวลอยขาวล้วน จะช่วยเพิ่มอัตราดรอป โคมเฉลิมฉลอง

ตุ๊กตาแปลงร่างพี่ใหญ่หยวนเซียว และ บัวลอยขาวล้วน จะได้รับจากช่องทางต่อไปนี้ คือ
1. ครั้งแรกที่สนทนากับ ธิดาเง็กเซียน
2. ได้รับจากถุงนำโชคโคม

Event หยวนเซียวเทศกาลโคม

Event หยวนเซียวเทศกาลโคม

ระยะเวลากิจกรรม : 23 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 00:01 น.) – 1 มีนาคม 2564 (เวลา 23:59 น.)


.
สนุกไปกับสุดยอดเกมสามก๊ก TS Online Mobile ได้แล้ว
ทั้งระบบ iOS และ Android

Event หยวนเซียวเทศกาลโคม

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564