[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

2552

[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกมต่อวัน ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม
จะได้รับแต้มสะสมนำไปแลกรับไอเท็มกันฟรีๆ ยิ่งใช้ตำลึงทองต่อวันมากยิ่งได้ของรางวัลมาก!!

[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

ใช้ 200 ตำลึงทองต่อวัน

เทพโชคลาภจริง x 25
[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

ใช้ 500 ตำลึงทองต่อวัน

เหรียญสุขสันต์TS x 5
[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

ใช้ 1,000 ตำลึงทองต่อวัน

ตราโชคลาภ x 2
[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

ใช้ 2,500 ตำลึงทองต่อวัน

ยันต์เทียนซือ x 3
[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

ระยะเวลากิจกรรม : 11 กรกฎาคม 2562 (เวลา 00:00) – 22 กรกฎาคม 2562 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

  1. ทำการใช้ “ตำลึงทอง” ช่องทางใดก็ได้ภายในเกมเท่านั้นถึงจะได้รับยอดสะสมจากกิจกรรม
  2. เมื่อใช้ “ตำลึงทอง” ช่องทางใดก็ได้ภายในเกมเท่านั้น ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดการใช้ไว้เพื่อรับของรางวัล
  3. ยอดสะสมจากกิจกรรมนี้จะทำการ Reset ในเวลา 00:00 น. ของทุกวัน หากท่านไม่เข้ากิจกรรมมารับภายในวันนั้นของรางวัลที่สามารถรับได้จะหายไป
  4. สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมได้ทันทีเมื่อมียอดการสะสมครบตามจำนวนในแต่ละขั้น
    ตัวอย่าง : ท่านทำการใช้ “ตำลึงทอง” สะสมครบ 500 ในวันที่ 12 ก.ค. 62 ท่านจะสามารถรับของรางวัลของ 200 และ 500 ได้ และ วันถัดมาท่านทำการใช้ “ตำลึงทอง” ไปอีก 500 ท่านก็จะสามารถรับของรางวัล 200 และ 500 ได้ แต่จะไม่สามารถรับของ 1,000 ได้
  5. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งต่อวัน
  6. หากพบปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม >>รบกวนแจ้งปัญหาที่นี่<<
  7. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] Daily Consumtion ใช้จ่ายตำลึงทองทุกวัน รับไอเท็มทุกวัน

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562