[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

4633

[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกม ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม (รวมการซื้อเหรียญจากระบบ “ปาโต้รูเลตต์” ด้วย) จะได้รับแต้มสะสม Daily Consuming Amount Reward ต่อวันครบ 3000 แต้ม จะสามารถแลกรับไอเท็มกันฟรีๆ และยิ่งสะสมจำนวนวันไปเรื่อยๆ ยิ่งรับไอเท็มเทพขึ้นทุกวัน

[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

ใช้ตำลึงทองครอบ 3000 สะสม 1 วัน

คำสั่งรีเฟรซทองคำ x5
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!
สามารถรีเฟรซป้ายคำสั่งทองคำได้

ใช้ตำลึงทองครอบ 3000 สะสม 2 วัน

กล่องฝึกวิชาขั้นสุดยอด x15
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!
มีโอกาสได้รับไอเท็ม 3 ชนิด

ใช้ตำลึงทองครอบ 3000 สะสม 3 วัน

ยาประสบการณ์เพลิง x100
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!
ผู้เล่นใช้โดยเฉพาะ : เมื่อใช้จะเพิ่มค่าประสบการณ์ 1,000 หากผู้ใช้ Lv.200 แล้วจะไม่มีผล

ใช้ตำลึงทองครอบ 3000 สะสม 4 วัน

กล่องตราอัญเชิญ x10
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!
เมื่อเปิดจะได้รับหนึ่งในถุงนำโชคตราอัญเชิญ 4 ธาตุ
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

ใช้ตำลึงทองครอบ 3000 สะสม 5 วัน

เซ็ทการ์ดทัพภรรยา x1
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!
เมื่อเปิดออกจะได้รับการ์ดของห่อการ์ดทัพภรรยา
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

ใช้ตำลึงทองครอบ 3000 สะสม 6 วัน

บัตรเลือกสมุดภาพยอดขุนพล x1
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!
เมื่อใช้แล้วสามารถเลือก 1 ชิ้นภาพใดๆ ก็ได้โดยเมื่อใช้ภาพแล้วจะได้รับขุนพล
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

ใช้ตำลึงทองครอบ 3000 สะสม 7 วัน

กล่องน้ำหยก x1
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!
เมื่อเปิดจะได้รับน้ำหยกร่างแกร่ง 1 ชิ้น และ น้ำหยกมายา 1 ชิ้น
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

ระยะเวลากิจกรรม : 23 กรกฎาคม 2562 (หลังจากเปิด Server ) – 5 สิงหาคม 2562 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

 1. เมื่อใช้จ่าย “ตำลึงทอง” ครบ 3000 ใน 1 วันจะนับเป็นการ “สะสม 1 วัน” เมื่อครบตามกำหนดจะสามารถรับรางวัลได้
 2. หากใช้จ่าย “ตำลึงทอง” ไม่ครบ 3000 ใน 1 วัน ระบบจะไม่นำยอดการสะสมในวันนั้น และวันถัดไปจะเริ่มนับการใช้จ่ายตำลึงทองใหม่ ไม่นับต่อจากวันเมื่อวาน
 3. ไม่จำเป็นต้องทำการ “สะสมวัน” ต่อเนื่องกันทุกวัน
  ตัวอย่าง : วันที่ 24 ก.ค. ทำการใช้จ่ายตำลึงทอง ครบ 3000 จะได้รับแต้มสะสม 1 วัน
  วันที่ 25 ก.ค. ทำการใช้จ่ายตำลึงทองไม่ครบ 3000 ระบบจะไม่นับแต้มสะสมวัน
  วันที่ 26 ก.ค. ทำการใช้จ่ายตำลึงทอง ครบ 3000 จะได้รับแต้มสะสมรวมเป็น 2 วัน
 4. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 5. หากพบปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม >>รบกวนแจ้งปัญหาที่นี่<<
 6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] Daily Consuming Amount Reward ใช้จ่ายสะสมรับของรางวัลสุดเทพ!!

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562